Mayo County Council logo

Físeáin: Eolas ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Físeáin, de réir ábhair

Tá sé de nós ag Comhairle Contae Mhaigh Eo anois físeáin a chruthú chun cuidiú le custaiméirí teacht ar á gcuid seirbhísí.

Sa chaoi go mbeidh chuile dhuine in ann leas a bhaint as na físeáin seo, tá sé i gceist againn go fadtéarmach tras-scríbhinn agus fotheidil a chur le gach físeán (mar atá déanta lenár bhfíseáin phleanála cheana féin).  Mura bhfuil na gnéithe seo ar fad ar fáil don fhíseáin atá uait, seol ríomhphost chuig an stiúrthóir gréasáin seo againne agus déanfaimid iarracht dlús a chur leis an bpróiseas seo.

Físeáin

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites