Mayo County Council logo

Bord Forbartha Contae Mhaigh Eo

Bord Forbartha Contae Mhaigh Eo

Bunaíodh Bord Forbartha Contae Mhaigh Eo an 30 Márta 2000.  Tá an Bord comhdhéanta de na himreoirí is mó i bhforbairt áitiúil sa chontae.

Tá an Bord comhdhéanta de cheithre earnáil: An tÚdarás Áitiúil, Forbairt Áitiúil, na Gníomhaireachtaí Stáit agus na Comhpháirtithe Sóisialta,

Bunaíodh é mar go bhfuil fás ollmhór tagtha ar an raon agus ar chastacht na seirbhísí poiblí atá ar fáil go háitiúil le deich mbliana anuas nó mar sin, mar atá an tseirbhís phoiblí ag athrú chun dul i ngleic leis na riachtanais áitiúla nua atá ag teacht chun cinn. Cuirtear roinnt de na seirbhísí seo ar fáil faoi threoir an Chóras Rialtais Áitiúil; cuid eile ar fáil ó ghníomhaireachtaí forbartha áitiúla nua a bhíonn ag obair le taobh an Chóras Rialtais Áitiúil; agus cuid eile ar fáil ón Rialtas Láir agus a chuid gníomhaireachtaí.

Tá an iarracht seo ar fad an-mhór agus ní bhíonn iarracht an duine aonair soiléir i gcónaí. Teastaíonn comhordú agus ceannaireacht chun forluí a sheachaint, agus go deimhin, chun na riachtanais nach bhfuil á gcomhlíonadh a aithint agus a chomhlíonadh, agus is é seo ról agus freagracht Bhord Forbartha an Chontae.

Téigh chuig ár láithreán gréasáin www.mayocdb.ie. le haghaidh tuilleadh eolais ar MCDB

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites