Mayo County Council logo

Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo

Compháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo

Seoladh Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo go hoifigiúil ar an Déardaoin, 10 Márta 2005.  Is í an aidhm atá ag Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo ná a chinniú go bhfuil gach leas agus is féidir á bhaint as na háiseanna agus acmhainní spóirt atá i ngach aon phobal, agus ar an gcaoi sin tuilleadh daoine a spreagadh le dul i mbun aclaíochta de chineál ar bith.

Tá trí ghné ar leith lárnach d'obair na Comhpháirtíochta Spóirt:

Eolas – Chun próiseas comhairliúcháin a bhunú le clubanna agus eagraíochtaí spóirt agus chun a riachtanais agus acmhainní a shonrú. Chun taighde a thionscnamh agus eolaire spóirt a chur le chéile. Go mbeadh siad ina tobar eolais faoi chúrsaí spóirt i gContae Mhaigh Eo.

Oideachas – Chun deiseanna fiúntacha d’oideachas agus do thraenáil a sholáthar ag leibhéal áitiúil. Chun cúrsaí traenála a sholáthar ag díriú ar dhaoine deonacha agus ag soláthar insroichteachta chuig cúrsaí sonracha spóirt tríd na comhlachtaí náisiúnta rialaithe spóirt.

Feidhmiú – Chun plean straitéiseach do spórt i Maigh Eo a fhorbairt agus chun cláir rannpháirtíochta a roghnú a bheidh oiriúnach do riachtanais áitiúla.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gComhpháirtíocht ach scairt a chur ar 094-9047025 nó 094-9047256, ríomhphost a sheoladh chuig msp@mayococo.ie nó amharc ar www.mayosports.ie (nasc seachtrach).

Tógáil Pobal (jpg - 219 kb)

Tógáil Pobal


  More Mayo County Council and Local Government Websites