Mayo County Council logo

Díothú na gComhairlí Baile

FÓGRA POIBLÍ

Rinneadh Comhairle Baile Bhéal an Átha, Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh agus Comhairle Baile Chathair na Mart a chónascadh le Comhairle Contae Mhaigh Eo ar 1 Meitheamh 2014.  Is faoi chúram Chomhairle Contae Mhaigh Eo anois atá na réimsí oibre uile a bhí ag na Comhairlí Baile.

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites