Mayo County Council logo

Sonraí teagmhála taobh amuigh d'uaireanta gnó

Oifigí Áitiúla

  • Oifig Bhaile an Róba - 094 9541029
  • Oifig Bhéal an Átha - 096 76100 / 096 76159
  • Oifig Bhéal an Mhuirthead - 097 81004
  • Oifig Chaisleán an Bharraigh - 1850 211819
  • Oifig Chlár Chlainne Mhuiris - 094 9372310
  • Oifig Chathair na Mart - 098 50400

 

Bíonn na hoifigí seo uile ar oscailt ó Luan go hAoine (cé is moite de laethanta saoire bainc).

Má tá fadhb phráinneach agat nó má theastaíonn uait eolas tábhachtach a roinnt leis an gcomhairle ach an oifig a bheith dúnta, glaoigh ar uimhir na hoifige agus éist leis na treoracha a thabharfar ann maidir le teagmháil a dhéanamh le ball foirne sa cheantar sin.  Ba chóir an tseirbhís i ndiaidh am dúnta seo a úsáid i gcásanna éigeandála amháin nuair nach féidir fanacht go dtí an chéad lá oibre eile. 

 

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites