Mayo County Council logo

Oifigí de chuid na Comhairle

Áras an Chontae

Google Map to Áras an Chontae (external link; opens new window) An Meal,
Caisleán an Bharraigh
F23 WF90
Teileafón : (094) 902 4444
R-phost : castlebarao@mayococo.ie
Oscailte: 9:00am go 1:00pm agus ó 2:00pm go 5:00pm, ó Luan go hAoine

Oifig Ceantair Bhéal an Átha

Google Map to Oifig Ceantair Bhéal an Átha (external link; opens new window) Plás Arran (in aice Dunnes)
Béal an Átha
F26 E5D7

Teileafón : (096) 76100
R-phost : ballinaao@mayococo.ie
Oscailte: 9 r.n.-1 i.n. & 2 i.n.-5 i.n

Oifig Mótarchánach Bhéal an Átha

Google Map to Oifig Mótarchánach Bhéal an Átha (external link; opens new window) Plás Arran (in aice le Dunnes)
Béal an Átha
F26 E5D7
Teileafón : (096) 76100
R-phost : motortax@mayococo.ie
Oscailte: 9:30am-12:45pm, agus 2pm-3pm, ó Luan go hAoine

Oifig Ceantair Bhaile an Róba

Google Map to Oifig Ceantair Bhaile an Róba (external link; opens new window) Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba
F31 RR96
Teileafón : (094) 9541029
R-phost : ballinrobeao@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9am go 1:00pm & 2:00pm go 5pm

Oifig Ceantair Bhéal an Mhuirthead

Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
F26 W5H0
Teileafón : (097) 81004
R-phost : belmullet@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9am go 1:00pm & 2:00pm go 5pm

Oifig Mótarchánach Bhéal an Mhuirthead

Google Map to Oifig Mótarchánach Bhéal an Mhuirthead (external link; opens new window) Bóthar na hEaglaise,
Béal an Mhuirthead
F26 W5H0
Teileafón : (097) 81004
R-phost : motortax@mayococo.ie
Oscailte: 9:30am-12:45pm agus 2pm-3pm, ó Luan go hAoine

Oifig Ceantair Chaisleán an Bharraigh

Ag cúl an Árais Contae
(Ceanncheathrú na Comhairle Contae)
An Meal
Caisleán an Bharraigh
F23 WF90

Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : castlebarao@mayococo.ie
Oscailte: 9am go 1:00pm & 2:00pm go 5pm

Oifig Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris

Google Map to Oifig Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris (external link; opens new window) Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris
F12 P383
Teileafón : (094) 937 2310
R-phost : claremorrisao@mayococo.ie
Oscailte: 9 r.n.-1 i.n. & 2 i.n.-5 i.n.

Oifig Ceantair Chathair na Mart

Google Map to Oifig Ceantair Chathair na Mart (external link; opens new window) Sráid Altamont
Cathair na Mart
Co. Mhaigh Eo
(Bóthar Bhaile an Róba, os comhair an stáisiúin traenach)
F28 W248

Teileafón : (098) 50400
R-phost : westporttc@mayococo.ie
Oscailte: 9:00r.n - 1:00i.n. agus 2:00i.n. - 5:00i.n. Gliogáil ar an nasc a leanas chun léarscáil a fheiceáil.

Oifigí eile de chuid na Comhairle Contae

Oifigí eile i gCaisleán an Bharraigh:

Ionad Oiliúna Réigiúnaigh, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 AH64 : Teil. (094) 9047671

Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo, Teach an Chéadrais, An Móinín Bradach, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, F23 WP71 : Teil. (094) 9047025

Oifig Fiontair Áitiúil Mhaigh Eo, Teach an Chéadrais, An Móinín Bradach, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 WP71 : Teil. (094) 9047555

Coiste Cúraim Leanaí Mhaigh Eo, Chambers House, Sráid Ellison, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 FR50:  Teil. (094) 9021777

Rannóg um Méadrú Uisce, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 VP28:  Teil. (094) 9047741

 

Láithreáin Líonta Talún

Comhairle Contae Mhaigh Eo, Láithreán Líonta Talún Dhoire an Iomaire, Baile Uí Fhiacháin, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo F28 TF89 :  Teil. (098) 41632

Comhairle Contae Mhaigh Eo, Láithreán Líonta Talún agus Ionad Athchúrsála Ráth Ruaín, Ráth Ruaín, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo F26 TF29 :  Teil. (096) 75959

 

Leabharlanna:

 1. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Bhéal Átha na Muice, Bóthar an Stáisiúin, Béal Átha na Muice, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 WK83
 2. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Phoiblí Bhaile an Róba, An Phríomhshráid, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo F31 YR60
 3. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Chluain Cearbán, Ionad Ghráinne Mhaoil, Sráid an Teampaill, Cluain Cearbán, Co. Mhaigh Eo F28 CP74
 4. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Chill Cheallaigh, Bóthar Bhéal Átha na Muice, Cill Cheallaigh, Béal Átha hAmhnais, Co. Mhaigh Eo F35 WK82
 5. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Phoiblí Bhéal Átha hAmhnais, Sráid an Chláir, Béal Átha hAmhnais, Co. Mhaigh Eo F35 NP83
 6. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Phoiblí Chlár Chlainne Mhuiris, Sráid Dhaltúin, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 PC90
 7. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Chaisleán an Bharraigh, Sráid Phailliúin, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 H330
 8. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Phoiblí Choillte Mach, Sráid Aodáin, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo F12 TF25
 9. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Phoiblí Bhaile Chathail, Sráid Bhealach an Doirín, Baile Chathail, Co. Mhaigh Eo F12 A592
 10. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Acla, Gob an Choire, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo F28 XE77
 11. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Bhéal an Átha, Bóthar an Phiarsaigh, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo F26 R299
 12. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Phoiblí Bhéal an Mhuirthead, Sráid na hEaglaise, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo F26 V348
 13. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Chliara, Ionad Pobail Chliara, Ceap na nGabhar, Cliara, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo F28 KP99
 14. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Phoiblí Bhéal Easa, Bóthar an tSéipéil, Béal Easa, Co. Mhaigh Eo F26 R9W4
 15. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Phoiblí Chathair na Mart, Corrán Mhuire, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo F28 HE26

 Linnte Snámha

 1. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Linn Snámha Bhéal Átha hAmhnais, Sráid an Chláir, Béal Átha hAmhnais, Co. Mhaigh Eo F35 XA70
 2. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh, Bóthar Sheáin Uí Mhóra, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 XN30
 3. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Linn Snámha Bhéal an Átha, Bóthar na hArdeaglaise, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo F26 RR50
 4. Ionad Fóillíochta Chathair na Mart, Sráid Shéamais, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo F28 FN32

Stáisiúin Dóiteáin agus Tarrthála Chontae Mhaigh Eo

 1. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Chaisleán an Bharraigh, Bóthar Sheáin Uí Mhóra, Caisleán an Bharraigh,  Co. Mhaigh Eo F23 VO89
 2. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Bhéal an Átha, Sráid an Phunta, Béal an Átha, F26 TF43
 3. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Chathair na Mart, Bóthar Líonáin, Cathair na Mart, F28 EY92
 4. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Chlár Chlainne Mhuiris, Bóthar an Chlochair, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 XT82
 5. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Bhaile an Róba, Bóthar Chill Mheáin, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo F31 K190
 6. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Bhéal Átha hAmhnais, Sráid an Chláir, Béal Átha hAmhnais, Co. Mhaigh Eo F35 CX56
 7. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Bhéal Átha na Muice, Cois Abhann, Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo F12 VW21
 8. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Choillte Mach, Sráid Aodáin, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo F12 K642
 9. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Acla, Gob an Choire, Cathair na Mart F28 YX77
 10. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Bhéal an Mhuirthead, Sráid na hEaglaise, Béal an Mhuirthead, Béal an Átha F26 HN70
 11. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Chrois Mhaoilíona, Sráid Bhéal an Átha, Crois Mhaoilíona, Béal an Átha F26 K635
 12. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Dóiteáin Bhaile Chathail, Sráid Bhealach an Doirín, Baile Chathail, Co. Mhaigh Eo F12 EW89

Ionaid Cóireála & eile

 1. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Ionad Cóireála Séarachais Bhéal Átha na Muice, Ceathrú Cheannada, Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo F12 K270
 2. Ionad Cóireála Séarachais Chaisleán an Bharraigh, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Cnoc Tomáis, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 CX25
 3. Ionad Cóireála Uisce Chluain Cearbán, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Sráid an tSéipéil, Cluain Cearbán, Co. Mhaigh Eo F28 XT52
 4. Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Chealtrach, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 YD27
 5. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Ceathrú na Mainistreach, Béal Átha hAmhnais, Co. Mhaigh Eo F35 KC91
 6. Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Leathchurrach, Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo F12 YH02
 7. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Slí Humbert, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 H634
 8. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Sráid Aodáin, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo F12 R284
 9. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Ceathrú na mBráthar Thiar, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo F31 RF82
 10. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Stáisiún Caidéalaithe Lios Mhic Fheorais, Rúscaigh Bheag, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 PO29
 11. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Cill Bhríde, Béal Átha na Muice, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 DX43
 12. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Lóiste an Gheata, Turlach, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 WT04
 13. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Baile an Daighin Thuaidh, Baile an Daighin, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 TW31
 14. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar an Mhóinín Bhradaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo F23 DP90
 15. Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Droim, Cnoc Mhuire, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 YK80
 16. Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Chúil Rua, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 E208
 17. Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Drom Mór, An Clochar, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F12 DH50
 18. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Cluain Torc, Cill Cheallaigh, Co. Mhaigh Eo F35 E292
 19. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Ráth Cheallaigh, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo F31 YY02
 20. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Tulaigh na hUamha, An Trian Láir, Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo F12 WO17
 21. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Lios Lachaire, Conga, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo F31 PW02
 22. Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Chealdrach, Béal Átha hAmhnais, Co. Mhaigh Eo F35 TD73
 23. Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Phríomhshráid, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo F31 K661
 24. Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Cartún, Sráid Aodáin, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo F12 C3W4
 25. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Taiscumar na Cealdraí, Goirtín, Béal Átha hAmhnais, Co. Mhaigh Eo F35 YE38

Ionaid Eile

Bailiúchan Sheáin Uí Chléirigh, Sráid an Phiarsaigh, Béal an Átha Co. Mhaigh Eo F26 A368

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites