Mayo County Council logo

Scéim Foilsithe Faisnéise

Faisnéis atá ar fáil go rialta

Eolas faoi Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Seirbhísí curtha ar fáil don Phobal

Próiseas Cinnteoireachta i dtaca le Mórthograí Beartais

Faisnéis Airgeadais

Soláthar

  • Beartais soláthair
  • Nasc chuig na comórtais soláthair reatha uile atá fógartha ar shuíomh idirlín eTenders
  • Conarthaí poiblí bronnta, na sonraí a leanas san áireamh (i bhfoirm tábla): cineál conartha, conraitheoirí, luach, dáta bronnta, fad, agus cur síos gonta air.  Éilítear an méid seo i gcás conarthaí TFC (Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide) ar fiú breis is €10k iad agus conarthaí eile ar fiú breis is €25k iad.

Taifead Faisnéisithe um Shaoráil Faisnéise & Eolas eile atá le Foilsiú go Rialta

  • Taifead Fainséisithe um Shaoráil Faisnéise
  • Tuarascálacha
  • Foilseacháin tráchtála agus táillí ábhartha
  • Faisnéis coinnithe ag an bhforas a éilítear go rialta

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites