Mayo County Council logo

Struchtúr Bainistíochta

Bainistíocht na gCeantar Bardasach

Tá Struchtúr Bainistíochta Chomhairle Contae Mhaigh Eo roinnte i gceithre Cheantar Bhardasacha , le Stiúrthóir Seirbhísí agus Bainisteoir i ngach ceann acu.

  • Ceantar Bardasach Bhéal an Átha – An tUas. Peter Duggan, Stiúrthóir Seirbhísí & Ms. Marie Crowley, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
  • Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh - An tUas. John Condon, Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach & An tUas. John McHale, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Gníomhach
  • Ceantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris – Ms. Joanne Grehan, Stiúrthóir Seirbhísí & An tUas. Padraig Flanagan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
  • Ceantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo  - An tUas. Thomas Gilligan, Stiúrthóir Seirbhísí & An tUas. Padraig Walsh, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
  • Ceannasaí Airgeadais – An tUas. Peter Duggan
  • Ceannasaí na hOifige Fiontair Áitiúil / an Aonaid Fiontair agus Infheistíochta - Ms. Joanne Grehan, Stiúrthóir Seirbhísí
  • Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha, Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Éigeandála – An tUas. John Condon, Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach
  • Ceannasaí Gnóthaí Comhshaoil, Athrú Aeráide agus Talmhaíochta - An tUas. Martin Keating, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
  • Ceannasaí Tithíochta - An tUas. Paul Benson, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Déanann Comhairleoirí Contae ionadaíocht ar gach Cheantar Bardasach, idir 7 agus 8 díobh in aghaidh an cheantair, ag brath ar dhaonra an cheantair. Liosta na gComhairleoirí.

Léarscáileanna de Thoghcheantair - 2014

Map 1 - Mayo Local Electoral Areas & Municipal Districts (Béarla)

Map 2 - Mayo Electoral Areas & Electoral Divisions (Béarla)

S.I. No. 59 of 2014 (Béarla) 

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites