Mayo County Council logo

Seirbhísí a chuirimid ar fáil

'Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as airgead na Comhairle a bhainistiú agus a rialú, agus as monatóireacht a dhéanamh air ar bhonn leanúnach.  Tá sé de chúram aici an Buiséad Bliantúil agus an Ráiteas Bliantúil Airgeadais a chur i dtoll a chéile, i measc rudaí eile.  Is í an Rannóg Airgeadais a bhailíonn aon airgead atá ag dul don Chomhairle agus a íocann as earraí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil don Chomhairle.'

PRRM - Próiseas Réitigh Riaráiste Morgáiste

Príomhcháipéisí Airgeadais

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarscáil um Dhearbhú Cáilíochta Chomhairle Contae Mhaigh Eo

An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí, 2005 (Document)

An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí, 2005
Formats Available:


Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2008 (Document)

Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2008 (Béarla)
Formats Available:


Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2008, arna leasú (Document)

Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2008, arna leasú (Béarla)
Formats Available:


Achoimre ar an bPróiseas Comhairliúcháin Phoiblí a reáchtáladh idir Deireadh Fómhair 2007 - Feabhra 2008 (Document)

Achoimre ar an bPróiseas Comhairliúcháin Phoiblí a reáchtáladh idir Deireadh Fómhair 2007 - Feabhra 2008 (Béarla)
Formats Available:


Fógra ar leasú á dhéanamh do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Document)

Fógra ar leasú á dhéanamh do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


Sárú ábhartha ar Phlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2006 (Document)

Sárú ábhartha ar Phlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2006 (Béarla)
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites