Mayo County Council logo

Na Comhairlí:

Council Buildings, Castlebar

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo a chuireann seirbhísí ar fail i gContae Mhaigh Eo.

Déan teagmháil leis an Oifig Ceantair de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo is gaire duit chun cúrsaí uisce, séarachais nó mótarchánach a phlé. 

Cuir glaoch ar 999 nó 112 le haghaidh seirbhísí éigeandála.

Údaráis Áitiúla: Ag Soláthar Seirbhísí don Saol Laethúil

Naisc Thapa

 

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites