Mayo County Council logo

Cairt Chúram Chustaiméirí & Nós Imeachta do Ghearáin ó Chustaiméirí

Beartais Íoslódála agus Cáipéisí Ábhartha


Seirbhís trí Ghaeilge

Más mian leat go bpléifear le do cheist trí Ghaeilge, cuir sonraí ina thaobh chuig gaeilge@mayococo.ie.

Díreoimid ar a chinntiú:

-        go mbeidh ar chumas custaiméirí ar mhian leo a ghnó a reáchtáil trí Ghaeilge é sin a dhéanamh.

-        go mbeidh doiciméid ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

Ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh linn, seol ríomhphost chuig gaeilge@mayococo.ie


Oifig an Ombudsman:

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teil:  Glao-áitiúil 1890 22 30 30
Teil:  01 639 5600
Facs:  01 639 5674

Ríomhphost:  ombudsman@ombudsman.gov.ie
Suíomh Idirlín:  www.ombudsman.ie

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites