Mayo County Council logo

Clár na dToghthóirí

Register of Electors photo - ballot box

Clár na dToghthóirí

 

Olltoghchán 2016: Liosta na mBailte Fearainn i gContae Mhaigh Eo atá suite i nDáilcheantar Iarthar na Gaillimhe (Béarla)
County Mayo townlands in Dail Constituency of Galway West

Foirmeacha Clárúcháin

An bhfuil d'ainm ar Chlár na dToghthóirí? Is féidir é a sheiceáil ar líne (osclaítear fuinneog nua)

Coinníollacha Cláraithe

Dréachtchlár na dToghthóirí

Tá an Chomhairle freagrach as tiomsú Chlár na dToghthóirí (clár vótála) do Chontae Mhaigh Eo. Tagann an Clár i bhfeidhm ar an 15ú Feabhra gach bliain, agus is féidir le daoine 18 mbliana d'aois nó níos sine ar an dáta sin, agus a shásaíonn na coinníollacha cáilithe eile, clárú chun vótáil. Is é an seoladh ag a bhfuil duine cláraithe an seoladh ag a gcónaíonn sé / sí ar an 1ú Meán Fómhair roimh fhoilsiú.  Folsítear dréachtchlár ar 1 Samhain gach bliain, agus cuirtear ar fáil don phobal é sna hoifigí uile de chuid na Comhairle, i leabharlanna agus in oifigí poist ar fud an chontae, agus iarrtar ar an bpobal a sheiceáil go bhfuil siad cláraithe i gceart ann.  Tig le daoine iarratas a dhéanamh é a leasú (ar a dtugtar 'éileamh ar cheartúchán') sula gcuirtear an clár críochnaithe i gcló.  Is é 25ú Samhain an dáta deiridh ar a nglactar le hiarratais den chineál sin.

Tionóltar Cúirteanna Ceartúchán ar fud an chontae le linn mhí na Nollag ar a dtugtar breithniú ar na héilimh nó na haighneachtaí a fhaightear.  Is é an Cláraitheoir Contae atá i gceann na gCúirteanna seo, agus is aigeasan atá an focal scoir ar na hiarratais.  Fógraítear na Cúirteanna seo sna nuachtáin áitiúla, agus is féidir le daoine freastal orthu más mian leo.

Saoránacht

Saoránach Éireannach – Is féidir leo vótáil i ngach toghchán agus reifreann.

Saoránach Briotanach – Is féidir leo vótáil i dToghcháin sa Dáil, i bParlaimint na hEorpa agus i dtoghcháin áitiúla amháin.

Saoránach an AE – Is féidir leo vótáil i bParlaimint na hEorpa agus i dToghcháin Áitiúla amháin.

Saoránach nach Saoránach AE iad – Is féidir leo vótáíl i dToghcháin áitiúla amháin.

Liostaí na Vótálaithe Poist

Tá cúig chatagóir éagsúla de Liostaí Vótálaithe Poist, mar seo a leanas:-

  1. Óglaigh na hÉireann;
  2. Garda Síochana;
  3. Taidhleoirí ón gcoigríoch;
  4. Daoine faoi mhíchumas (Poist) a bhfuil breoiteacht choirp orthu nó atá faoi mhíchumas coirp, agus ar mian leo vótáil phoist a dhéanamh ón mbaile, is féidir leo iarratas a dhéanamh chun dul ar an Liosta Vótálaithe Poist, Cuid iv trí fhoirm iarratais PV1 a chomhlánú. Caithfidh dochtúir ginearálta an fhoirm iarratais PV1 d’iarratasóirí den chéad uair a dheimhniú. 
  5. Cúinsí Oibre- Is féidir le daoine nach bhfuil in ann dul chuig a n-ionad vótála de bharr oibre, seirbhíse nó fostaíochta, cur isteach ar vótaí poist, m.s. Mic léinn, iascairí, píolótaí, ionadaithe cuideachtaí, tiománaithe fad-achair, fostaithe gan aon láthair oibre seasta. Ní mór d'iarratasóirí an fhoirm iarratais PV2 a chomhlánú agus an chuid de a bhaineann lene gcúinsí a chomhlánú agus a fháil stampáilte mar is cuí.
  6. Daoine coinnithe i bpríosún - Déanann gobharnóir an phríosúin ina gcoinnítear an vótálaí socruithe maidir le vótáil tríd an bpoist.

Liosta na Vótálaithe Speisialta                  

Is féidir le daoine a bhfuil breoiteacht choirp orthu nó atá faoi mhíchumas coirp agus a bhíonn ina gcónaí in ospidéal sa bhaile nó institiúid mar sin de ghnáth, cur isteach ar an liosta speisialta vótálaithe, agus cuireann an tOifigeach Ceannais Speisialta an páipéar ballóide ar fáil dóibh roimh lá vótála. 

An bhfuair tú dhá chárta vótála?

An bhfuair tú dhá chárta vótála?  Más amhlaidh go bhfuair, seol an an dara chárta ar ais chuig Rannóg Chlár na dToghthóirí, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo in éineacht le Foirm RFA1 agus í chomhlánaithe.

Foirmeacha i dTeangacha eile

Clár na dToghthóirí

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Contae Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9047353; 9047334; 9047700
Contact Form: Foirm Fiosrúcháin ar Líne
R-phost : registerofelectors@mayococo.ie
Oscailte: 9 r.n. - 1 i.n. agus 2 i.n. - 5 i.n. ó Luan go hAoine

  More Mayo County Council and Local Government Websites