Mayo County Council logo

Foirmeacha Chlár na dToghthóirí

Clárú le vótáil ar líne

Clárú le vótáil ar líne

RFA3 - Iarratas le bheith ar an bhForlíonadh do Chlár na dToghthóirí (Form)

RFA3 -- Iarratas le bheith ar an bhForlíonadh do Chlár na dToghthóirí (gaeilge)
Formats Available:


SV1 - Iarratas ar Iontráil i Liosta na Vótálaithe Speisialta (Form)

SV1 - Iarratas ar Iontráil i Liosta na Vótálaithe Speisialta (dátheangach)
Formats Available:


Foirm EP1 - Foirm le haghaidh Clárú mar Thoghthóir Eorpach (Form)

Foirm EP1 - Foirm le haghaidh Clárú mar Thoghthóir Eorpach
Formats Available:


RFA - Iarratas ar Iontráil Ainmneacha i gClár na dToghthóirí (Form)

RFA - RFA - Iarratas ar Iontráil Ainmneacha i gClár na dToghthóirí
Formats Available:


PV1 - Iarratas le bheith ar liosta na bPostvótálaithe le haghaidh daoine le Míchumas no Tinneas Coirp (Form)

PV1 - Iarratas le bheith ar liosta na bPostvótálaithe le haghaidh daoine le Míchumas no Tinneas Coirp
Formats Available:


PV2 - Iarratas le bheith ar liosta na bPostvótalaithe le haghaidh Toghthóirí nach bhfuil in ann vótáil ag a n-ionad vótála de bharr cúrsaí poist srl. (mar aon le mic léinn áirithe) (Form)

PV2 - Iarratas le bheith ar liosta na bPostvótalaithe le haghaidh Toghthóirí nach bhfuil in ann vótáil ag a n-ionad vótála de bharr cúrsaí poist srl. (mar aon le mic léinn áirithe)
Formats Available:


Foirmeacha i dTeangacha eile

Clár na dToghthóirí

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Contae Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9047353; 9047334; 9047700
Contact Form: Foirm Fiosrúcháin ar Líne
R-phost : registerofelectors@mayococo.ie
Oscailte: 9 r.n. - 1 i.n. agus 2 i.n. - 5 i.n. ó Luan go hAoine

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites