Mayo County Council logo

Mar gheall ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Bíonn 31 Comhairleoir Contae ar seirbhís i gContae Mhaigh Eo a thoghtar ó 7 toghlimistéar sa chontae. Déanann na Comhairleoirí seo maoirsiú ar rialtas Chontae Mhaigh Eo a chomhlíonann polasaithe an stáit agus na rialtais áitiúla.

Cé go bhfuil sé bunaithe i gCaisleán an Bharraigh, déanann an Comhairle Contae freastal ar an contae ar fad trí shraith Oifigí Ceantair atá suite i naoi mbaile ar fud na tíre.

Tá an Comhairle Contae freagrach as roinnt seirbhísí a sholáthar don tír, lena n-áirítear an comhshaol a chosaint, cosaint in aghaidh dóiteáin, seirbhísí talmhaíochta, pleanáil, cothabháil bóithre, saol cultúrtha agus ealaíonta an phobail a fheabhsú, bailiú agus ceadúnú cánach agus infreastruchtúr dramhaíola a chothabháil.

Do shaoránaigh an chontae a chónaíonn i mbaile faoi sheirbhís Comhairlí Baile (ar a dtugtaí Comhairlí Dúiche Uirbeacha nó UDCanna roimhe seo; eadhon Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart), soláthraíonn na Comhairlí Baile cuid de na seirbhísí seo go neamhspleách ar nó i gcomhair le Comhairle Chontae Mhaigh Eo.

 

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites