Mayo County Council logo

Gradaim

Gradaim Inrochtaineachta

Déanann obair Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo comhdheiseanna do dhaoine atá faoi mhíchumas a spreagadh agus a chur chun cinn ar bhonn gníomhach, rud a ligeann dóibh páirt a ghlacadh i saol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha ár bpobal.

De thoradh na hoibre seo bronnadh gradaim O2 ar Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo in 2005 agus 2006.

Bhuaigh Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo cúig mhórghradam sa bhliain 2007:

  • Gradam Cumais O2 – forbhuaiteoir na hearnála neamh-phríobháidí.
  • Trí ghradam ó Ghradaim Inrochtaineachta Feabhas trí Inrochtaineacht de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais (NDA) a bronnadh ar Áras an Chontae Caisleán an Bharraigh, Leabharlann Bhéal an Átha agus Páirc Fóillíochta Chathair na Mart.
  • Gradam Ríomhsheirbhísí Rialtais (E-Government) d’ár suíomh idirlín.

Bronnadh Gradam Feabhas trí Inrochtaineacht de chuid an NDA ar Oifigí Cathartha Bhéal an Mhuirthead in 2008.

Gradaim Cumais O2

Clár ba ea Gradaim Cumais O2 a thug aitheantas d’fhostóirí a sholáthar áiteanna inrochtana oibre d’fhostaithe a bhfuil laigí fisiceacha agus/nó intinne ag dul dóibh. Thug an gradam aitheantas d’eagraíochtaí a chuir sé ar chumas daoine ar gach leibhéal cumais dul ag obair agus dul chun cinn a dhéanamh laistigh den eagraíocht sin tríd an timpeallacht fhisiceach agus na polasaithe acu.

Bhain Comhairle Contae Mhaigh eo amach an Gradam Cumais foriomlán in 2007 agus gradaim in 2005 agus 2006.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na gradaim, breathnaigh ar an suíomh idirlín acu:
www.theabilityawards.com (opens new window).

 


Gradam Cumais O2, 2006Gradam Cumais O2, 2005


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites