Mayo County Council logo

Oifigí de chuid na Comhairle

Sonraí teagmhála taobh amuigh d'uaireanta gnó

Sonraí teagmhála oifigí na Comhairle uile taobh amuigh d'uaireanta gnó.

Cá rachaidh mé ag lorg seirbhíse?

FixYourStreet-50x50

Is féidir leat fabhtanna ar nós poll sa bhóthar, fabhtanna i gcosáin, graifítí, soilse lochtach poiblí, fadhbanna sceite agus draenála, dumpáil mhídhleathach agus cothabháil crainn agus féir a thuairisciú ar an suíomh idirlín www.FixYourStreet.ie

Tá roinnt Oifigí Ceantair ag Comhairle Contae Mhaigh Eo ar fud an chontae a chuireann formhór de sheirbhísí na Comhairle ar fáil sa cheantar sin.  Sin an áit is fearr a thosú má tá seirbhís á lorg agat.  Tá sonraí teagmhála na n-oifigí uile liostáilte thíos.

Áras an Chontae

Google Map to Áras an Chontae (external link; opens new window) An Meal,
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
R-phost : castlebarao@mayococo.ie
Oscailte: 9:00am go 1:00pm agus ó 2:00pm go 5:00pm, ó Luan go hAoine

Rannóg Mótarchánach

Google Map to Rannóg Mótarchánach (external link; opens new window)
Páirc an Ghleanna,
An Meal,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo


Teileafón : (094) 904 7600
R-phost : Motortax@mayococo.ie
Oscailte: Caisleán an Bharraigh - 9:30 r.n.-3:00 i.n., Luan go hAoine, oscailte am lóin

Tabhair faoi deara:
Bíonn Oifigí Mótarchánach Bhéal an Átha agus Bhéal an Mhuirthead ar oscailt ó
9:30 r.n.-12:45 i.n. agus 2:00 i.n.-3:00 i.n. ó Luan go hAoine

Oifig Ceantair Bhéal an Átha

Plás Arran (in aice Dunnes)
Béal an Átha

Teileafón : (094) 9541029
R-phost : ballinaao@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9am go 1:00pm & 2:00pm go 5pm

Oifig Mótarchánach Bhéal an Átha

Google Map to Oifig Mótarchánach Bhéal an Átha (external link; opens new window) Plás Arran (in aice le Dunnes)
Béal an Átha
Teileafón : (096) 76100
R-phost : motortax@mayococo.ie
Oscailte: 9:30am-12:45pm, agus 2pm-3pm, ó Luan go hAoine

Oifig Ceantair Bhaile an Róba

Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba
Teileafón : (094) 9541029
R-phost : ballinrobeao@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9am go 1:00pm & 2:00pm go 5pm

Oifig Ceantair Bhéal an Mhuirthead

Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead

Teileafón : (097) 81004
R-phost : belmullet@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9am go 1:00pm & 2:00pm go 5pm

Oifig Mótarchánach Bhéal an Mhuirthead

Google Map to Oifig Mótarchánach Bhéal an Mhuirthead (external link; opens new window) Bóthar na hEaglaise,
Béal an Mhuirthead
Teileafón : (097) 81004
R-phost : motortax@mayococo.ie
Oscailte: 9:30am-12:45pm agus 2pm-3pm, ó Luan go hAoine

Oifig Ceantair Chaisleán an Bharraigh

Ag cúl an Árais Contae
(Ceanncheathrú na Comhairle Contae)
An Meal
Caisleán an Bharraigh


Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : castlebarao@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9am go 1:00pm & 2:00pm go 5pm

Oifig Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris

Google Map to Oifig Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris (external link; opens new window) Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris
Teileafón : (094) 937 2310
R-phost : claremorrisao@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9 r.n.-1 i.n. & 2 i.n.-5 i.n.

Oifig Ceantair Bhéal Átha na Muice

Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
Teileafón : (094) 925 2495
R-phost : swinfordao@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9am go 1:00pm & 2:00pm go 5pm

Oifig Ceantair Chathair na Mart

Google Map to Oifig Ceantair Chathair na Mart (external link; opens new window) Sráid Altamont
Cathair na Mart
Co. Mhaigh Eo
(Bóthar Bhaile an Róba, os comhair an stáisiúin traenach)

Teileafón : (098) 50400
R-phost : westporttc@mayococo.ie
Oscailte: 9:00r.n - 1:00i.n. agus 2:00i.n. - 5:00i.n. Gliogáil ar an nasc a leanas chun léarscáil a fheiceáil.

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites