Mayo County Council logo

Sonraí teagmhála taobh amuigh d'uaireanta gnó

Oifigí Áitiúla

  • Oifig Bhaile an Róba - 094 9541029
  • Oifig Bhéal an Átha - 096 76100
  • Oifig Bhéal Átha na Muice - 094 9251495
  • Oifig Bhéal an Mhuirthead - 097 81004
  • Oifig Chaisleán an Bharraigh - 1850 211819
  • Oifig Chlár Chlainne Mhuiris - 094 9372310
  • Oifig Chathair na Mart - 098 50400

 

Bíonn na hoifigí seo uile ar oscailt ó Luan go hAoine (cé is moite de laethanta saoire bainc).

Má tá fadhb phráinneach agat nó má theastaíonn uait eolas tábhachtach a roinnt leis an gcomhairle ach an oifig a bheith dúnta, glaoigh ar uimhir na hoifige agus éist leis na treoracha a thabharfar ann maidir le teagmháil a dhéanamh le ball foirne sa cheantar sin.  Ba chóir an tseirbhís i ndiaidh am dúnta seo a úsáid i gcásanna éigeandála amháin nuair nach féidir fanacht go dtí an chéad lá oibre eile. 

 

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites