Mayo County Council logo

Struchtúr Bainistíochta

Ceantair Bhardasacha / Bainistíocht na dToghcheantar Áitiúil

Tá trí cheantar bhardasacha, a bhfuil Stiúrthóir Seirbhísí ceaptha do gach ceann acu, mar bhonn le struchtúr bainistíochta Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Is iad na ceantair bhardasacha sin ná:

  • Ceantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo - An tUas. Thomas Gilligan, Stiúrthóir Seirbhísí
  • Ceantar Bardasach Bhéal an Átha - An tUas. Joe Loftus, Stiúrthóir Seirbhísí
  • An tOirdheisceart: Ceantair Bhardasacha Chaisleán an Bharraigh agus Chlár Chlainne Mhuiris - An tUas. Paddy Mahon, Stiúrthóir Seirbhísí

Ta Maigh Eo roinnte i gceithre Cheantar Bhardasacha, as a dtoghtar líon éagsúil Comhairleoirí (idir 7 agus 8, ag brath ar an gceantar) as gach ceann acu.  (Breathnaigh ar liosta na gComhairleoirí reatha)

  • Ceannasaí Airgeadais – An tUas. Peter Duggan
  • Rannóg Pobail agus Fiontair / an tAonad Fiontair agus Infheistíochta - Ms. Joanne Grehan
  • Gnóthaí Corparáideacha, Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Éigeandála – An tUas. Joe Loftus, Stiúrthóir Seirbhísí

Toghcheantair: Léarscáil

Grouped Electoral Areas 2013

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites