Tá tú anseo: Baile > Na Seirbhísí > Oifig na Gaeilge

Eolas Gaolmhar

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Oifig na Gaeilge


Déanann Oifig na Gaeilge úsáid na Gaeilge a chur chun cinn agus a chothú i gContae Mhaigh Eo agus cabhraíonn sí le forbairt agus cur i bhfeidhm bheartas dátheangach Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo.

Contae Gaeltachta atá i Maigh Eo a bhfuil pobal Gaeilge beoga ann. Tá Gaeltachtaí Iorrais, Acla, Inis Bigil agus Thuar Mhic Éadaigh saibhir ó thaobh bhéaloidis, na litríochta, an cheoil, láithreáin stairiúla, na seandálaíochta agus mar áiteanna ina bhfuil an teanga Ghaeilge a labhairt iontu. Tá an Chomhairle díograiseach ó thaobh oidhreacht teanga ar leith an Chontae a chosaint agus an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga pobail sna Gaeltachtaí.

Léarscáil le cead ó Gaelsaoire

Léarscáil le cead ó Gaelsaoire

Tá pobal Gaeilge láidir ann lasmuigh den Ghaeltacht freisin, agus breis agus 44% de dhaonra an Chontae ag maíomh go bhfuil Gaeilge acu sa daonáireamh is deéanaí.

Ceangail linn ar Twitter Lean muid ar Twitter. & Facebook Tabhair cuairt orainn ar Facebook.