Mayo County Council logo

Forbairt Chríochfort Gáis na Coiribe

Fógra

Tabhair do d'aire maidir leis na Tuarascálacha agus Foilseacháin Monatóireachta Comhshaoil uile atá ar fáil sa rannóg seo i ndáil le Forbairt Chríochfort Gáis na Coiribe ag Béal an Ghoile Theas, Droichead Bhéal an Átha Buí, Co Mhaigh Eo, go dtagraíonn siad uile do shonraí a bailíodh le linn Chéim Tógála an Tionscadail suas le 11 Samhain 2014.

Ó 12 Samhain 2014 i leith tá Críochfort Gáis Dhroichead Bhéal an Átha Buí ag feidhmiú faoi Cheadúnas EPA IPPC Uimhir P0738-01. Ba chóir aon cheisteanna faoi fheidhmiú reatha na háise seo a chur faoi bhráid Cheanncheathrú na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin, Loch Garman (053-9160600).

  More Mayo County Council and Local Government Websites