Mayo County Council logo

Eolas Ginearálta

Is iomaí contúirt a bhaineann le bheith ag tiomáint le linn dhrochaimsir an gheimhridh go háirithe.  Moltar do dhaoine mar sin a bheith fíorchúramach ar na bóithre agus an tiomáint a sheachaint nuair is féidir.  Tá eolas tábhachtach sna naisc seo a leanas maidir le bheith ag tiomáint i rith an gheimhridh.


Extracts from Winter Services Plan 2010 - 2011 (PDF File - 39 KB)

Bíonn eolas maidir le teocht na mbóithre ar fáil ar shuíomh idirlín an Údaráis um Bóithre Náisiúnta (nasc seachtrach).

Tá moltaí maidir le bheith ag tiomáint sa sneachta agus ar oighear ar fáil ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (nasc seachtrach).

Tá eolas maidir le bheith ag tiomáint go sábháilte sa gheimhreadh ar fáil ón Údarás um Bóithre Náisiúnta (nasc seachtrach).

Bíonn tuar reatha aimsire le fáil ó Met Éireann (nasc seachtrach) agus ó RTÉ (nasc seachtrach).

Beidh eolas reatha maidir le staid cuid de na bóithre sa chontae ar fáil thíos agus ar Twitter (Mayo CountyCouncil) nuair is gá.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites