Mayo County Council logo

Eolas Ginearálta

Is iomaí contúirt a bhaineann le bheith ag tiomáint le linn dhrochaimsir an gheimhridh go háirithe.  Moltar do dhaoine mar sin a bheith fíorchúramach ar na bóithre agus an tiomáint a sheachaint nuair is féidir.  Tá eolas tábhachtach sna naisc seo a leanas maidir le bheith ag tiomáint i rith an gheimhridh.

Plean na Seirbhísí Geimhridh 2017/2018 (PDF; 6MB, Béarla) de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo i bhfeidhm anois.  Is é aidhm an phlean seo ná a leagan amach conas a bhfeidhmeófar an tseirbhís gheimhridh i dtaca le sneachta agus oighear i gContae Mhaigh Eo.  De ghnáth, déanann Comhairle Contae Mhaigh Eo 1,050km de bhóithre a chóireáil thar 21 slí chóireála.  Clúdaítear sna slite seo 100% de na príomhbhóithre náisiúnta, 100% de na bóithre náisiúnta den dara grád, 78% de na bóithre réigiúnacha agus 3% de na bóithre áitiúla.

Déanann an tInnealtóir ar Dualgas na dálaí i Maigh Eo a mheas le heolas ó Met Éireann agus ó stáisiúin uathoibrithe aimsire timpeall an chontae (4) agus i gcontaetha máguaird (4).

Gheofar sa phlean seo léarscáil de na na slite cóireála bóthair sa chontae.

Beidh eolas reatha maidir le staid cuid de na bóithre sa chontae ar fáil thíos agus ar Twitter (Mayo CountyCouncil) nuair is gá.


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites