Mayo County Council logo

Muintir Mhaigh Eo

Muintir Mhaigh Eo i gcéin is i gcóngar

Suíomh idirlín úr, nuálach is ea suíomh idirlín Mhuintir Mhaigh Eo, a seoladh i mí Meithimh 2011 agus atá ar fáil anois ar líne.

Cláraigh ar mayo.ie anois! (suíomh seachtrach; osclaítear fuinneog nua)

mayo.ie

Tá an suíomh seo le bheith ina 'Phríomhláithreán Gréasáin Mhaigh Eo'.  Tiomsófar an t-eolas ar fad faoi Mhaigh Eo ar an t-aon suíomh amháin seo agus tabharfar deis do na milliúin daoine de bhunadh Mhaigh Eo atá ar fud na cruinne teagmháil agus cumarsáid a dhéanamh lena chéile.  D’fhéadfadh an teagmháil seo a bheith idir dhaoine aonair, nó idir bhaill grúpaí a bhfuil na spéiseanna céanna acu, nó a bhfuil nasc de shaghas éigin acu ar fad le háiteanna nó le réigiúin ar leith i Maigh Eo. Is féidir leat, mar úsáideoir, do phróifíl féin a chruthú ina luann tú an áit ar domhan a bhfuil tú lonnaithe ann agus na spéiseanna atá agat, agus beidh deis agat ansin na hábhair ar díol spéise duit féin agus do dhaoine eile iad a phlé! Beidh an suíomh oscailte do phobail ar fud an domhain go mbeidh siad in ann eolas a roinnt faoina gceantar áitiúil féin trí mheán pictiúirí, físeán agus eile.

Cé gurb iomaí láithreán líonraithe shóisialta atá ann sa lá atá inniu ann, is é seo an chéad suíomh idirlín ar cruthaíodh go speisialta é do mhuintir Mhaigh Eo i ngach cearn den domhan – agus ta neart againn ann!

Má bhíonn gaol ar bith agat le Maigh Eo, nó má bhíonn spéis agat i rud ar bith a bhaineann le Contae Mhaigh Eo, bí i do bhall den ghrúpa seo trí:

...chun a bheith cinnte go mbeidh tú páirteach sa tionscadal úrnua, uathúil, nuálach seo.

Má bhíonn ceist ar bith agat, seol ríomhphost chugainn ar diaspora@mayococo.ie.

(Tá an tionscadal seo á fhorbairt ag Comhairle Contae Mhaigh Eo)

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites