Mayo County Council logo

Nuacht Reatha

Pobal Mhaigh Eo á ghríosadh chun uisce a shábháil agus éileamh ag méadú go seasta


(Comhairle Iomláin)
Tá an t-éileamh ar uisce ar fud Mhaigh Eo ag méadú i gcónaí, agus dá bhrí sin tá Uisce Éireann ag gríosadh an phobail chun uisce a chaomhnú le linn an tamaill fhada triomaigh atá tuartha ag Met Éireann.

Tá Uisce Éireann agus Comhairle Contae Mhaigh Eo ag déanamh monatóireacht ar sholáthair uisce ar fud an chontae gach lá, agus is iad scéim Loch Measca agus scéim phoiblí Chathair na Mart an dá scéim atá aitheanta a bheith i mbaol. Impítear ar chustaiméirí ar na scéimeanna seo uisce a chaomhnú más féidir ar chor ar bith.


Pobal Mhaigh Eo á ghríosadh chun uisce a shábháil agus éileamh ag méadú go seasta-read the full story.

Posted: 29/06/2018

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhaigh Eo a dheimhniú go bhfuil an Clr Blackie K. Gavin ceaptha ina Chathaoirleach ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo don bhliain seo chugainn.


(Comhairle Iomláin)
Tá an Clr Gavin ina ionadaí pobail le 24 bliain anuas. Toghadh den chéad uair é i 1994 don an iar-Chomhairle Ceantair Uirbigh Chaisleán an Bharraigh agus lean sé ar aghaidh mar ionadaí ar Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh go dtí gur scoireadh í in 2014. Toghadh ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo é in 2009. Tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhaigh Eo a dheimhniú go bhfuil an Clr Blackie K. Gavin ceaptha ina Chathaoirleach ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo don bhliain seo chugainn.-read the full story.

Posted: 28/06/2018

Leatóirí Grin amuigh le linn an Teaspaigh


(Comhairle Iomláin)
D’fhéadfadh na leoraithe leata grin a bheith ag bualadh bóthair i Maigh Eo agus na bóithre i mbaol a leáite le linn na haimsire te seo. Radharc coitianta le linn Ollphéist an Oirthir ba ea na leatóirí grin, ach is cosúil go bhfuil siad áisiúil i rith an tsamhraidh chomh maith.
Tá sé fógartha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo go bhfuil na leoraithe leata grin réidh le dul amach chun déileáil le bóithre atá ag leá faoi scaladh na gréine. I bhfógra eisithe ag an gComhairle, dúradh: “Tá ár gcuid leoraithe le leatóirí grin ar an gcomhla chúil acu suite sna stáisiúin lasta agus réidh le dul amach má theastaíonn siad le linn an teaspaigh seo. “Tá aimsir the geallta do na seachtainí amach romhainn, le teochtaí aeir ag sárú 30 céim in áiteanna. D’fhéadfadh ár leatóirí grin a bheith ag teastáil sna cúinsí seo, agus ba mhaith linn réamhfhógra a thabhairt do dhaoine ionas go mbeidh a fhios acu céard atá ar bun acu.


Leatóirí Grin amuigh le linn an Teaspaigh-read the full story.

Posted: 28/06/2018

Fógra Sábháilteachta le linn Teaspaigh


(Comhairle Iomláin)
Tugann sé ardú croí is meanma dúinn an ghrian a fheiceáil sa spéir agus na sluaite ag tarraingt ar an gcontae álainn seo againn. Beidh an borradh faoi líon na dturasóirí le brath i ngach aon áit sa chontae, agus cuirimid fearadh na fáilte roimh chuile dhuine a thagann anseo chun sult a bhaint as an dea-aimsir agus as an raidhse nithe spéisiula agus áille atá ar fud an chontae.

Ba mhaith linn a mheabhrú do dhaoine go bhfuil Rabhadh Buí Aimsire eisithe ag Met Éireann, a bheidh i bhfeidhm go dtí 9 i.n. Dé hAoine, agus gur chóir cuimhneamh ar na nithe a leanas dá bharr:


Fógra Sábháilteachta le linn Teaspaigh-read the full story.

Posted: 28/06/2018

Seachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta 2018 – ‘Maigh Eo: Ar scáth a chéile’


(Comhairle Iomláin)
Seachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta 2018 – ‘Maigh Eo: Ar scáth a chéile’

Seachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta 2018 – ‘Maigh Eo: Ar scáth a chéile’-read the full story.

Posted: 26/06/2018

An Clár um Fheabhsú Pobail 2018


(Comhairle Iomláin)
An Clár um Fheabhsú Pobail 2018

An Clár um Fheabhsú Pobail 2018-read the full story.

Posted: 25/06/2018

Fodhlíthe Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Baile an Róba


(Comhairle Iomláin)
Fógra rúin chun fodhlíthe i ndáil le páirceáil sráide agus charrchlóis i mbaile Bhaile an Róba a leasú. (Béarla)

Fodhlíthe Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Baile an Róba-read the full story.

Posted: 25/06/2018

Fodhlíthe Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Clár Chlainne Mhuiris


(Comhairle Iomláin)
Fógra rúin chun fodhlíthe i ndáil le páirceáil sráide agus charrchlóis i mbaile Chlár Chlainne Mhuiris a leasú. (Béarla)

Fodhlíthe Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Clár Chlainne Mhuiris-read the full story.

Posted: 25/06/2018

Scéim Miondeontas Éire Ildánach 2018


(Comhairle Iomláin)
Scéim Miondeontas Éire Ildánach 2018

Scéim Miondeontas Éire Ildánach 2018-read the full story.

Posted: 24/05/2018

Leasú molta d'Fhodhlíthe Páirceála CB Chaisleán an Bharraigh, 2018


(Comhairle Iomláin)
Leasú molta d'Fhodhlíthe Páirceála CB Chaisleán an Bharraigh, 2018

Leasú molta d'Fhodhlíthe Páirceála CB Chaisleán an Bharraigh, 2018-read the full story.

Posted: 26/06/2018

Dréacht-fhodhlíthe agus líníochtaí le haghaidh Cheantar Bardasach Chathair na Mart


(Comhairle Iomláin)
Dréacht-fhodhlíthe agus líníochtaí le haghaidh Cheantar Bardasach Chathair na Mart

Dréacht-fhodhlíthe agus líníochtaí le haghaidh Cheantar Bardasach Chathair na Mart-read the full story.

Posted: 26/06/2018

Muirear Teaghlaigh - Díolúintí


(Tithíocht)
CCanna agus liosta d'eastáit tithíochta díolúinte ón Muirear Teaghlaigh

Muirear Teaghlaigh - Díolúintí-read the full story.

Posted: 25/03/2013

COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO Síneadh molta do Reilig na hÉille, an Éill, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo


(Pleanáil)
De bhun riachtanais Alt 179 den Acht Rialtais Áitiúil (Rialtais agus Forbairt), 2000, mar atá leasaithe, agus Cuid VIII de na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 2001-2012, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo tabhairt faoi fhorbairt, a bhfuil na sonraí ina thaobh leagtha amach sa Sceideal thíos:

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha beartaithe ar fáil le scrúdú nó le ceannach, ar tháille nach mó ná costas réasúnta a chóipeála, le linn gnáthuaireanta oifige 9:00 r.n. – 5:00 i.n. ag na hoifigí a leanas gach lá a bhfuil na hoifigí luaite oscailte don ghnó idir 27 Eanáir go dtí 11 Márta 2014.

• An Oifig Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh
• Oifig Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Mheáin, Baile an Róba
• Oifig Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris


COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO Síneadh molta do Reilig na hÉille, an Éill, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo -read the full story.

Posted: 04/02/2014

Straitéis Cuimheacháin Mhaigh Eo, 2013-2023. Ghlac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Straitéis Cuimhneacháin 2013-2023 ag an gcruinniú dá cuid ar 8/7/13.


(Gnóthaí Corparáideacha)
Straitéis Cuimhneacháin Mhaigh Eo, 2013-2023.

Ghlac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Straitéis Cuimhneacháin 2013-2023 ag an gcruinniú dá cuid ar 8/7/13.

Tá an straitéis seo ar fáil le léamh nó le híoslódáil ar shuíomh idirlín Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag: http://www.mayococo.ie/ga/FoilseachainFoirmeacha/CaipeisiCorparaideacha/

J. McHale, Rúnaí Gníomhach an Chontae, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.


Straitéis Cuimheacháin Mhaigh Eo, 2013-2023. Ghlac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Straitéis Cuimhneacháin 2013-2023 ag an gcruinniú dá cuid ar 8/7/13. -read the full story.

Posted: 16/08/2013

Tús-choiste Socheacnamaíoch Mhaigh Eo


(Gnóthaí Corparáideacha)
Tá plean foilsithe ag an rialtas le déanaí dar teideal “Tús Áite do na Daoine” chun athchóiriú a dhéanamh ar Údarás Áitiúil in Éirinn.
Mar chuid den phlean seo tá Coiste Socheacnamaíoch (CS) le bunú i ngach ceantar Údaráis Áitiúil sa tír. Tiocfaidh na coistí seo isteach in áit na mBord Forbartha Contae atá ann faoi láthair, agus beidh ina mbaill díobh ionadaithe ó údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí eile stáit, grúpaí áitiúla forbartha agus leasa pobail, an tsochaí shibhialta, agus comhpháirtithe eacnamaíocha agus sóisialta. Beidh réimse leathan cúramaí ar an SC ag plé le forbairt shóisialta, eacnamaíoch agus pobail áitiúil an chontae.


Tús-choiste Socheacnamaíoch Mhaigh Eo-read the full story.

Posted: 16/08/2013

Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn Dréachtphlean Údaráis áitiúla Chontae Mhaigh Eo in aghaidh Torainn, arna ullmhú faoi na Rialacháin um Thorann Comhshaoil, 2006 (I.R. Uimh. 140 de 2006).


(Bóithre)
Údaráis Áitiúila Chontae Mhaigh Eo
Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn

Dréachtphlean Údaráis áitiúla Chontae Mhaigh Eo in aghaidh Torainn, arna ullmhú faoi na Rialacháin um Thorann Comhshaoil, 2006 (I.R. Uimh. 140 de 2006).

Is iad Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo na hÚdaráis Ainmnithe um Pleanáil Gníomhaíochtaí, agus mar chuid den ról seo tá Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn, 2013-2018, ullmhaithe acu de réir Airteagal 7 den reachtaíocht thuasluaite. Baineann an dréachtphlean seo leis na stráicí sin de na príomhbhóithre sa limistéar feidhmiúcháin acu a iompraíonn breis is 3 milliún feithicil in aghaidh na bliana. Níl aon bhaint ag an bplean seo le torann ó ghníomhaíochtaí tí, torann a dhéanann comharsana ná le torann in ionaid oibre.


Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn Dréachtphlean Údaráis áitiúla Chontae Mhaigh Eo in aghaidh Torainn, arna ullmhú faoi na Rialacháin um Thorann Comhshaoil, 2006 (I.R. Uimh. 140 de 2006). -read the full story.

Posted: 16/08/2013

Comhairle Contae Mhaigh Eo Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Loch Measca – Síneadh ó Bhaile an Róba go Cill Mheáin


(Seirbhísí Uisce/Caipiteal)
COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO

Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001

Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Loch Measca – Síneadh ó Bhaile an Róba go Cill Mheáin

De bhun riachtanais na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010, agus Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2012, tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo fógra leis seo go bhfuil sé de rún aici forbairt a dhéanamh ag Páirc Chill Mheáin, Cill Mheáin, Co. Mhaigh Eo. Tá sonraí na forbartha seo leagtha amach sa Sceideal thíos.


Comhairle Contae Mhaigh Eo Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Loch Measca – Síneadh ó Bhaile an Róba go Cill Mheáin -read the full story.

Posted: 03/05/2013

I measc na n-oibreacha a dhéanfaí mar chuid den fhorbairt bheartaithe seo, chuifí feabhas ar bhóthar agus Bealach Glas an R319 a bheadh suite sna bailte fearainn a leanas: an Abhainn Dubh agus Tóin re Gaoith i dToghroinn Cheantair an Chorráin, Acaill, Co. Mhaigh Eo.


(Bóithre)
Fógra faoi Alt 177AE (4) (A) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, mar a cuireadh isteach ag Alt 57 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010.

COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO
MAYO COUNTY COUNCIL

Scéim Bóthair an R319 as an Mala Raithní go hAcaill ag Tóin re Gaoith

I measc na n-oibreacha a dhéanfaí mar chuid den fhorbairt bheartaithe seo, chuifí feabhas ar bhóthar agus Bealach Glas an R319 a bheadh suite sna bailte fearainn a leanas: an Abhainn Dubh agus Tóin re Gaoith i dToghroinn Cheantair an Chorráin, Acaill, Co. Mhaigh Eo.


I measc na n-oibreacha a dhéanfaí mar chuid den fhorbairt bheartaithe seo, chuifí feabhas ar bhóthar agus Bealach Glas an R319 a bheadh suite sna bailte fearainn a leanas: an Abhainn Dubh agus Tóin re Gaoith i dToghroinn Cheantair an Chorráin, Acaill, Co. Mhaigh Eo.-read the full story.

Posted: 20/03/2013

Fógra maidir le Leabhair Rátaí leagtha isteach le scrúdú agus an rún rátá a shocrú


(Rátaí)
FÓGRA MAIDIR LE LEABHAIR RÁTAÍ LEAGTHA ISTEACH LE SCRÚDÚ, AGUS AN RÚN RÁTA A SHOCRÚ


Tugtar fógra leis seo go bhfuil Comhairle Contae Mhaigh Eo chun ráta a shocrú ar an luacháil ar réadmhaoin ábhartha laistigh dá limistéar feidhmiúcháin.

Is é 68.76 an ráta ar luacháil don dá mhí déag dar críoch 31 Nollaig 2013.

Tá na Leabhair Rátaí leagtha isteach in Oifig na Rátaí, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo le scrúdú ag aon íocóir rátaí idir 9:00 r.n. agus 5:00 i.n. ó Luan go hAoine le linn an ceithre lá déag i ndiaidh fhoilsiú an fhógra seo.


J. Condon, Rúnaí an Chontae, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.


Fógra maidir le Leabhair Rátaí leagtha isteach le scrúdú agus an rún rátá a shocrú -read the full story.

Posted: 27/02/2013

Bealach Glas Beartaithe do Theach Thurlaigh – CÉIM 2 Páirc an tSamhraidh, Caisléan an Bharraigh go Músaem Náisiúnta Shaol na Tuaithe, Teach Thurlaigh agus Sráidbhaile Thurlaigh


(Bóithre)
Comhairle Contae Mhaigh Eo

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010
Na rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2010

Bealach Glas beartaithe do Theach Thurlaigh - Céim 2

Páirc an tSamhraidh, Caisléan an Bharraigh go Músaem Náisiúnta Shaol na Tuaithe, Teach Thurlaigh agus Sráidbhaile Thurlaigh

Reáchtálfaidh an Bealach Glas tríd na bailte fearainn a leanas: - Áth na Leice, Achadh Loiscthe, Droim Easca, An Baile Nua, Lios Cromaille, Baile Ó nUiginn, Bréandroim, An Clochar (Toghroinn - Turlach), An Leicnín, Gort na Fola agus Turlach.Bealach Glas Beartaithe do Theach Thurlaigh – CÉIM 2 Páirc an tSamhraidh, Caisléan an Bharraigh go Músaem Náisiúnta Shaol na Tuaithe, Teach Thurlaigh agus Sráidbhaile Thurlaigh -read the full story.

Posted: 11/02/2013

COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO Alt 179 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 CUID 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 – 2008 Oibreacha Athshlánaithe agus Feabhsaithe ar Dhroichead Bhun Abhann, Cluain Cearbán


(Bóithre)
COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO

Alt 179 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000
CUID 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 – 2008

Oibreacha Athshlánaithe agus Feabhsaithe ar Dhroichead Bhun Abhann, Cluain Cearbán


COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO Alt 179 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 CUID 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 – 2008 Oibreacha Athshlánaithe agus Feabhsaithe ar Dhroichead Bhun Abhann, Cluain Cearbán -read the full story.

Posted: 11/02/2013

Rialacha Nua maidir le Ceadúnais Tiomána i bhfeidhm ó 19 Eanáir 2013


(Mótarcháin)
Beidh rialacha nua an AE á gcur i bhfeidhm ar 19 Eanáir 2013 maidir le ceadúnais tiomána do roinnt feithiclí. Bainfidh na hathruithe seo go príomha le tiománaithe nua atá ag lorg ceadúnas foghlaimeora nó ceadúnas iomlán den chéad uair. Baineann na hathruithe le ceadúnais do ghluaisrothair agus ceadúnais sna catagóirí níos airde den chuid is mó. Beidh na ceadúnais tiomána uile sna catagóirí airde bailí ar feadh 5 bliana ar a mhéid. Is é an ceadúnas i gcatagóir B – ceadúnas do ghluaisteáin – an ceadúnas is coitianta i measc tiománaithe in Éirinn, agus ní thiocfaidh aon athrú air seo.

Rialacha Nua maidir le Ceadúnais Tiomána i bhfeidhm ó 19 Eanáir 2013-read the full story.

Posted: 30/01/2013

Páirc Caitheamh Aimsire i dTuar Mhic Éadaigh


(Pleanáil)
Páirc Caitheamh Aimsire agus oibreacha talún a ghabhann leis atá molta le tógáil ag Páirc an Aonaigh, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo

De bhun riachtanais Alt 179 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, agus de Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 mar atá arna leasú, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé molta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhpháirtíocht le Coiste Pobail Thuar Mhic Éadaigh, forbairt a dhéanamh de réir mar a leagtar amach sa sceideal thíos.

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha molta ar fáil le scrúdú nó le ceannach, ar tháille nach mó ná costas réasúnta a chóipeála, le linn gnáthuaireanta oifige ag an oifig a leanas ón Máirt 29 Bealtaine go dtí an Déardaoin 12 Iuil 2012.


Páirc Caitheamh Aimsire i dTuar Mhic Éadaigh-read the full story.

Posted: 13/06/2012

Scéim Séarachais Bhéal an Mhuirthead


(Pleanáil)
Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 2000 - 2010
Na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanail agus Forbairt) 2001 - 2012

Cuid 8

De bhun na riachtanas maidir le forbairt shainithe á déanamh ag, thar ceann, nó i gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla, fógraíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo leis seo go bhfuil sé i gceist acu na háiseanna a leanas a thógáil:

• Ionad Cóireála Fuíolluisce sa bhaile fearainn an Chorrchloch, Béal an Mhuirthead
• Stáisiún Caidéalaithe Fuíolluisce ag an gCé, Béal an Mhuirthead
• Stáisiún Caidéalaithe Fuíolluisce ag acomhal bhóthar an Fhóid Duibh agus bóthar ‘Burma’, Béal an Mhuirthead

mar aon le hoibreacha gaolmhara, i dtreo is go mbeifear in ann fuíolluisce ó bhaile Bhéal an Mhuirthead agus ón gceantar máguaird a bhailiú agus a chóireáil.Scéim Séarachais Bhéal an Mhuirthead-read the full story.

Posted: 13/06/2012

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites