Mayo County Council logo

Páirc Caitheamh Aimsire i dTuar Mhic Éadaigh

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2007 Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2007 Páirc Caitheamh Aimsire agus oibreacha talún a ghabhann leis atá molta le tógáil ag Páirc an Aonaigh, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo

 

COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2007

Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2007

 

Páirc Caitheamh Aimsire agus oibreacha talún a ghabhann leis atá molta le tógáil ag Páirc an Aonaigh, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo

De bhun riachtanais Alt 179 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, agus de Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 mar atá arna leasú, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé molta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhpháirtíocht le Coiste Pobail Thuar Mhic Éadaigh, forbairt a dhéanamh de réir mar a leagtar amach sa sceideal thíos.

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha molta ar fáil le scrúdú nó le ceannach, ar tháille nach mó ná costas réasúnta a chóipeála, le linn gnáthuaireanta oifige ag an oifig a leanas ón Máirt 29 Bealtaine go dtí an Déardaoin 12 Iuil 2012.

  • An Oifig Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí i leith na forbartha molta, a bhaineann le ceartphleanáil agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeidh an fhorbairt suite, a sheoladh i bhfoirm scríofa chuig an Uas. Iain Douglas, Pleanálaí Sinsearach le Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Rannóg Pleanála agus Forbartha, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.  Ní mór dóibh a bheith istigh faoi 5.00pm ar an Déardaoin 26 Iúil 2012 ar a dhéanaí.

  

SCEIDEAL
 
ÁIT                                  CUR SÍOS AR CHINEÁL AGUS AR MHÉID NA FORBARTHA  MOLTA.

Páirc an Aonaigh                      Forbairt na Páirce Caitheamh Aimsire atá molta

Tuar Mhic Éadaigh                   ag Páirc an Aonaigh, Tuar Mhic Éadaigh, ina mbeidh

Co.Mhaigh Eo.                        limistéar ilúsáideach cluichí, fearas aclaíochta amuigh faoin spéir, carrchlós, soilsiú, TCI, agus oibreacha gaolmhara uile eile ar an suíomh.       

                                                

Arna dhátú inniu, 29 Bealtaine 2012

John Condon, Rúnaí an Chontae, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae.

Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.Posted: 13/06/2012
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites