Mayo County Council logo

Scéim Séarachais Bhéal an Mhuirthead

SCÉIM SÉARACHAIS BHÉAL AN MHUIRTHEAD

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 2000 - 2010
Na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanail agus Forbairt) 2001 - 2012

Cuid 8

De bhun na riachtanas maidir le forbairt shainithe á déanamh ag, thar ceann, nó i gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla, fógraíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo leis seo go bhfuil sé i gceist acu na háiseanna a leanas a thógáil:

Ionad Cóireála Fuíolluisce sa bhaile fearainn an Chorrchloch, Béal an Mhuirthead
Stáisiún Caidéalaithe Fuíolluisce ag an gCé, Béal an Mhuirthead
Stáisiún Caidéalaithe Fuíolluisce ag acomhal bhóthar an Fhóid Duibh agus bóthar ‘Burma’, Béal an Mhuirthead

mar aon le hoibreacha gaolmhara, i dtreo is go mbeifear in ann fuíolluisce ó bhaile Bhéal an Mhuirthead agus ón gceantar máguaird a bhailiú agus a chóireáil.

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha molta ar fáil le scrúdú nó le ceannach, ar tháille nach mó ná costas réasúnta a chóipeála, le linn gnáthuaireanta oifige (09.00-13.00 & 14.00-17.00)
ag an oifig a leanas go dtí 17 Iúil 2012:

An Oifig Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh.
Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Béal an Mhuirthead

 
Is féidir aighneachtaí agus moltaí maidir leis an bhforbairt mholta, a bhaineann le ceartphleanáil agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeidh an fhorbairt suite, a sheoladh i bhfoirm scríofa chuig:


Iain Douglas, Pleanálaí Sinsearach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh
, Co. Mhaigh Eo.

Ní mór aighneachtaí a bheith faighte roimh 4pm ar 31 Iúil 2012.Posted: 13/06/2012
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites