Mayo County Council logo

Rialacha Nua maidir le Ceadúnais Tiomána i bhfeidhm ó 19 Eanáir 2013

Beidh rialacha nua an AE á gcur i bhfeidhm ar 19 Eanáir 2013 maidir le ceadúnais tiomána do roinnt feithiclí.  Bainfidh na hathruithe seo go príomha le tiománaithe nua atá ag lorg ceadúnas foghlaimeora nó ceadúnas iomlán den chéad uair. Baineann na hathruithe le ceadúnais do ghluaisrothair agus ceadúnais sna catagóirí níos airde den chuid is mó. Beidh na ceadúnais tiomána uile sna catagóirí airde bailí ar feadh 5 bliana ar a mhéid. Is é an ceadúnas i gcatagóir B – ceadúnas do ghluaisteáin – an ceadúnas is coitianta i measc tiománaithe in Éirinn, agus ní thiocfaidh aon athrú air seo.

Beidh na hiarratais a fhaightear ar cheadúnais iomlána nó ceadúnais foghlaimeora i ndiaidh 11 Eanáir 2013 faoi réir na rialacha nua seo agus eiseofar na ceadúnais sin i ndiaidh 19 Eanáir 2013.

Má tá aon cheist agat, déan teagmháil leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre ar licensingqueries@rsa.ie nó íosghlao  1890 40 60 40.Posted: 30/01/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites