Mayo County Council logo

COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO Alt 179 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 CUID 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 – 2008 Oibreacha Athshlánaithe agus Feabhsaithe ar Dhroichead Bhun Abhann, Cluain Cearbán

            COMHAIRLE    CONTAE    MHAIGH   EO

Alt 179 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

CUID 8 DE NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2001 2008

Oibreacha Athshlánaithe agus Feabhsaithe ar Dhroichead Bhun Abhann, Cluain Cearbán

 Tá sé molta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo oibreacha athshlánaithe agus feabhsaithe a dhéanamh ar Dhroichead Bhun Abhann, Cluain Cearbán.

 Is éard atá i gceist leis an scéim seo ná an droichead trí réiseach áirithe seo, atá déanta de choincréit threisithe, a athshlánú.  I measc na n-oibreacha beartaithe déanfar athchóiriú ar an uchtbhalla, soláthrófar cosbhealach starrmhaide, déanfar deisiúcháin ghinearálta ar an gcoincréit threisithe, cuirfear soilse poiblí isteach, cuirfear ar ais an cosán biotúmanach agus oibreacha cúntacha.

 Beidh pleananna agus sonraí na forbartha molta ar fáil le scrúdú nó le ceannach, ar tháille nach mó ná costas réasúnta a chóipeála, ag oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, idir 10 r.n. agus 4 i.n. ó Luan go hAoine go dtí an Chéadaoin, 20 Márta 2013.

 Is féidir aighneachtaí nó tuairimí i leith na forbartha molta, a bhaineann le ceartphleanáil agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeidh an fhorbairt suite, a sheoladh i bhfoirm scríofa chuig an té thíosluaite faoi 4 i.n. ar an Déardaoin, 4 Aibreán 2013.

Sínithe inniu, 4 Feabhra 2013.

J. Condon, Rúnaí an Chontae, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

 Posted: 11/02/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites