Mayo County Council logo

Bealach Glas Beartaithe do Theach Thurlaigh – CÉIM 2 Páirc an tSamhraidh, Caisléan an Bharraigh go Músaem Náisiúnta Shaol na Tuaithe, Teach Thurlaigh agus Sráidbhaile Thurlaigh

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010
Na rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2010

Bealach Glas beartaithe do Theach Thurlaigh - Céim 2

Páirc an tSamhraidh, Caisléan an Bharraigh go Músaem Náisiúnta Shaol na Tuaithe, Teach Thurlaigh agus Sráidbhaile Thurlaigh

Reáchtálfaidh an Bealach Glas tríd na bailte fearainn a leanas: - Áth na Leice, Achadh Loiscthe, Droim Easca, An Baile Nua, Lios Cromaille, Baile Ó nUiginn, Bréandroim, An Clochar (Toghroinn - Turlach), An Leicnín, Gort na Fola agus Turlach.

 De bhun riachtanais Alt 179 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010, agus de Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 mar atá arna leasú, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé molta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo forbairt a dhéanamh de réir mar a leagtar amach sa sceideal thíos.

 Beidh pleananna agus sonraí na forbartha molta ar fáil le scrúdú nó le ceannach, ar tháille nach mó ná costas réasúnta a chóipeála, le linn gnáthuaireanta oifige, .i. 09.00 – 13.00 agus 14.00 – 17.00 ag Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, ón 5 Feabhra go dtí 7 Márta 2013.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí i leith na forbartha molta, a bhaineann le ceartphleanáil agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeidh an fhorbairt suite, a sheoladh i bhfoirm scríofa chuig an Uas. P. Flanagan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Ní mór dóibh a bheith istigh faoi 4.00pm ar an Déardaoin 21 Márta 2013 ar a dhéanaí.

SCEIDEAL

Áit

Cur síos ar chineál agus ar mhéid na forbartha beartaithe

 

 

Páirc an tSamhraidh, Caisleán an Bharraigh go Músaem Náisiúnta Shaol na Tuaithe, Teach Thurlaigh agus Sráidbhaile Thurlaigh, á reáchtáil tríd na bailte fearainn a leanas: Áth na Leice, Achadh Loiscthe, Droim Easca, An Baile Nua, Lios Cromaille, Baile Ó nUiginn, Bréandroim, An Clochar (Toghroinn-Turlach), An Leicnín, Gort na Fola agus Turlach.

 

 

Tógáil bealaigh ghlais línigh 9km ar fad le haghaidh siúlóide agus rothaíochta atá comhthreomhar den chuid is mó le hAbhainn Chaisleán an Bharraigh.

 J. Condon, Rúnaí an Chontae, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

 



Posted: 11/02/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites