Mayo County Council logo

Fógra maidir le Leabhair Rátaí leagtha isteach le scrúdú agus an rún rátá a shocrú

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Mayo   County   Council

 

Fógra maidir le Leabhair Rátaí leagtha isteach le scrúdú

agus an rún rátá a shocrú

Tugtar fógra leis seo go bhfuil Comhairle Contae Mhaigh Eo chun ráta a shocrú ar an luacháil ar réadmhaoin ábhartha laistigh dá limistéar feidhmiúcháin.

Is é 68.76 an ráta ar luacháil don dá mhí déag dar críoch 31 Nollaig 2013.

Tá na Leabhair Rátaí leagtha isteach in Oifig na Rátaí, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo le scrúdú ag aon íocóir rátaí idir 9:00 r.n. agus 5:00 i.n. ó Luan go hAoine le linn an ceithre lá déag i ndiaidh fhoilsiú an fhógra seo.

J. Condon, Rúnaí an Chontae, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.Posted: 27/02/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites