Mayo County Council logo

Comhairle Contae Mhaigh Eo Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Loch Measca – Síneadh ó Bhaile an Róba go Cill Mheáin

COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO

MAYO COUNTY COUNCIL 

Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001

Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Loch Measca – Síneadh ó Bhaile an Róba go Cill Mheáin

De bhun riachtanais na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010, agus Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2012, tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo fógra leis seo go bhfuil sé de rún aici forbairt a dhéanamh ag Páirc Chill Mheáin, Cill Mheáin, Co. Mhaigh Eo. Tá sonraí na forbartha seo leagtha amach sa Sceideal thíos.

SCEIDEAL

Áit

Cineál agus Fairsinge na Forbartha

Baile an Róba go Cill Mheáin

 

 

Kilmaine Park, Kilmaine

Tófar faoi na hoibreacha a leanas mar chuid den scéim:

  1. Tógáil 7500 méadar de phríomhphíobán uisce 200mm PEAD ó Bhaile an Róba go sráidbhaile Chill Mheáin

 

  1. Tógáil taiscumar le toilleadh 600 méadar ciúbacha i bPáirc Chill Mheáin, Cill Mheáin
  2. Tógáil Teach Caidéil i bPáirc Chill Mheáin, Cill Mheáin chun treischaidéil inlíne a choimeád
  3. Oibreacha coimhdeacha ar an láithreán

 

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha beartaithe ar fáil le scrúdú ag na hionaid a leanas:

  • Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
  • Oifig Ceantair Bhaile an Róba, Bóthar Chill Mheáin, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo.

Idir 9.00 r.n. agus 5.00 i.n. gach lá a mbíonn an oifig luaite oscailte chun gnó, idir 30 Aibreán 2013 agus 14 Meitheamh 2013.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí i leith na forbartha molta, a bhaineann le ceartphleanáil agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeidh an fhorbairt suite, a sheoladh i bhfoirm scríofa chuig Iain Douglas, Pleanálaí Sinsearach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Ní mór dóibh a bheith istigh faoi 5.00pm ar 28 Meitheamh ar a dhéanaí.

An tUas. John Condon, Rúnaí an Chontae, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.Posted: 03/05/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites