Mayo County Council logo

Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn Dréachtphlean Údaráis áitiúla Chontae Mhaigh Eo in aghaidh Torainn, arna ullmhú faoi na Rialacháin um Thorann Comhshaoil, 2006 (I.R. Uimh. 140 de 2006).

ÚDARÁIS ÁITIÚILA CHONTAE MHAIGH EO

Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn

Dréachtphlean Údaráis áitiúla Chontae Mhaigh Eo in aghaidh Torainn, arna ullmhú faoi na Rialacháin um Thorann Comhshaoil, 2006 (I.R. Uimh. 140 de 2006).

Is iad Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo na hÚdaráis Ainmnithe um Pleanáil Gníomhaíochtaí, agus mar chuid den ról seo tá Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn, 2013-2018, ullmhaithe acu de réir Airteagal 7 den reachtaíocht thuasluaite. Baineann an dréachtphlean seo leis na stráicí sin de na príomhbhóithre sa limistéar feidhmiúcháin acu a iompraíonn breis is 3 milliún feithicil in aghaidh na bliana. Níl aon bhaint ag an bplean seo le torann ó ghníomhaíochtaí tí, torann a dhéanann comharsana ná le torann in ionaid oibre.

Beidh an dréachtphlean ar fáil don phobal le scrúdú ag na hionaid a leanas (gach lá cé is moite den deireadh seachtaine agus laethanta saoire poiblí ó 9.00 r.n. – 4.00 i.n.) ó 23 Iúil 2013 go dtí 4 Meán Fómhair 2013:

  • An Rannóg um Bóithre agus Iompar, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
  • Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh, Teach an Churraigh, Sráid an Mhargaidh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.  
  • Comhairle Baile Chathair na Mart, Oifigí Cathartha Chathair na Mart, Sráid Altamount, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo.
  • Comhairle Baile Bhéal an Átha, Oifigí Cathartha Bhéal an Átha, Arran Place, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

 

Beidh an dréachtphlean le fáil ar shuíomh idirlín Chomhairle Contae Mhaigh Eo chomh maith: http://www.mayococo.ie/ga/

Ba chóir aighneachtaí nó moltaí i dtaobh an dréachtphlean a dhéanamh i bhfoirm scríbhinn, marcáilte mar ‘Aighneacht – Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn, 2013-2018’ agus a sheoladh chuig an tUas. Paddy Mahon, Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Bóithre agus Iompair, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Is féidir é a chur tríd an ríomhphost freisin chuig roads@mayococo.ie. Ní mór d’aighneachtaí go léir a bheith faighte faoi 4.00i.n. ar 19 Meán Fómhair 2013 má táthar lena dtabhairt san áireamh agus an plean deireanach á ullmhú.

 

Paddy Mahon, Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Bóithre agus IompairPosted: 16/08/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites