Mayo County Council logo

COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO Síneadh molta do Reilig na hÉille, an Éill, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo

 

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 2000-2010

Na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 2000-2012

 

Síneadh molta do Reilig na hÉille, an Éill, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo

 

De bhun riachtanais Alt 179 den Acht Rialtais Áitiúil (Rialtais agus Forbairt), 2000, mar atá leasaithe, agus Cuid VIII de na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 2001-2012, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo tabhairt faoi fhorbairt, a bhfuil na sonraí ina thaobh leagtha amach sa Sceideal thíos:

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha beartaithe ar fáil le scrúdú nó le ceannach, ar tháille nach mó ná costas réasúnta a chóipeála, le linn gnáthuaireanta oifige 9:00 r.n. – 5:00 i.n. ag na hoifigí a leanas gach lá a bhfuil na hoifigí luaite oscailte don ghnó idir 27 Eanáir go dtí 11 Márta 2014.

 

  • An Oifig Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh
  • Oifig Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Mheáin, Baile an Róba
  • Oifig Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris

 

                       SCEIDEAL

 

Suíomh                                      Nádúr agus Méid na Forbartha Molta

 

                                        

An Éill                                       Síneadh leis an reilig atá ann faoi láthair mar aon le

Clár Chlainne Mhuiris                hoibreacha láithreáin, seirbhísí agus tírdhreachú gaolmhara

Co. Mhaigh Eo

 

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí i leith na forbartha molta, a bhaineann le ceartphleanáil agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeidh an fhorbairt suite, a sheoladh i bhfoirm scríofa chuig an an té thuasluaite, agus iad a bheith faighte faoi 5.00 i.n. ar an Aoine 28 Márta 2014 ar a dhéanaí.

Ba chóir d’aighneachtaí a bheith leagtha isteach i gclúdach litreach séalaithe agus é marcáilte go sonrach le "Aighneacht maidir le hoibreacha forbartha molta do reilig na hÉille, an Éill, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo".

An tUas. John Condon

Rúnaí an Chontae

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Áras an Chontae

Caisleán an Bharraigh

Co. Mhaigh Eo

Dáta: 27 Eanáir 2014Posted: 04/02/2014
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites