Mayo County Council logo

Seachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta 2018 – ‘Maigh Eo: Ar scáth a chéile’

Smaointe á lorg le haghaidh

Seachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta 2018 – ‘Maigh Eo: Ar scáth a chéile’

Beidh an tSeachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta ar siúl ón 15-21 Deireadh Fómhair 2018. Is é aidhm na seachtaine seo ná tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh, agus tionscnaimh a eagrú, fud fad an chontae a chuireann cuimsiú, cothromaíocht agus imeascadh sóisialta chun cinn. Deis í chun éagsúlacht na ndaoine i gContae Mhaigh Eo a cheiliúradh, chun obair d’eagraíocht féin a chur os comhair an phobail agus/nó chun gníomhaíocht nó imeacht ar leith a eagrú a spreagann cuimsiú.

Ag tógáil ar rath na Seachtaine Feasachta um Ionchuimsiú Sóisialta na bliana anuraidh, nuair a eagraíodh breis is 40 imeacht ar fud an chontae, tá téama nua ceaptha do Sheachtain na bliana seo - 'Maigh Eo: Ar scáth a chéile’. Tá spéis ar leith againn i dtionscnaimh a spreagann pobail chun dul i ngleic le scoiteacht shóisialta agus uaigneas.

I measc na n-imeachtaí a d’fhéadfaí eagrú tá aoichainteoirí spéisiula, taispeántais, maidineacha caifé, imeachtaí spóirt, drámaíocht, scéalaíocht, léachtaí agus díospóireachtaí, seimineáir, imeachtaí eolais, ceadail cheoil, tionscnaimh chun inrochtaineacht a fheabhsú, scannáin srl. (ní liosta iomlán é seo). Cuimhnigh, ag teacht leis an téama, gur chóir d’imeachtaí go léir a bheith ar fáil do chách.

Tá bróisiúr d’imeachtaí á chur i dtoll a chéile faoi láthair. Más mian leat imeacht a liostáil sa bhróisiúr, ní gá ach an fhoirm áirithinte atá faoi iamh a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig an Rannóg Pobail agus Forbartha Comhtháite de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo (tá na sonraí teagmhála ar an bhfoirm féin) faoin 17 Lúnasa 2018. Ní féidir ach imeachtaí atá saor in aisce a liostáil i mbróisiúr na bliana seo. Má tá sé de rún agat breis is imeacht amháin a reáchtáil, ba mhór againn dá gcuirfeá foirm áirithinte ar leith isteach le haghaidh gach imeachta.

Beidh an sceideal iomlán, tuilleadh eolais faoi  na himeachtaí go léir agus sonraí maidir le háiteanna a chur in áirithe ar fáil ó lár mhí Mheán Fómhair.

Tá an tSeachtain Feasachta ar Ionchuimsiú Sóisialta Mhaigh Eo á comhordú ag an nGrúpa Oibre um Ionchuimsiú Sóisialta agus Pobail de chuid an Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil Mhaigh Eo. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, nó más mian leat smaointe a phlé linn, seol ríomhphost chuig pcreighton@mayococo.ie, nó déan teagmháil le Cora nó Síofra ar 094 9064337.

Ionadaithe pobail agus reachtúla a oibríonn le chéile chun Maigh Eo a dhéanamh níos cuimsitheach is ea an Coiste um Forbairt Pobail Áitiúil Mhaigh Eo. Fochoiste de Chomhairle Contae Mhaigh Eo is ea é. Tá tuilleadh eolais faoi CFPÁ Mhaigh Eo ar fáil anseo anseo.

Brochure Listing Form (Word-116 kb) (Béarla)Posted: 26/06/2018
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites