Mayo County Council logo

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhaigh Eo a dheimhniú go bhfuil an Clr Blackie K. Gavin ceaptha ina Chathaoirleach ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo don bhliain seo chugainn.

Blackie Gavin 600px

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhaigh Eo a dheimhniú go bhfuil an Clr Blackie K. Gavin ceaptha ina Chathaoirleach ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo don bhliain seo chugainn.

Tá an Clr Gavin ina ionadaí pobail le 24 bliain anuas. Toghadh den chéad uair é i 1994 don an iar-Chomhairle Ceantair Uirbigh Chaisleán an Bharraigh agus lean sé ar aghaidh mar ionadaí ar Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh go dtí gur scoireadh í in 2014. Toghadh ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo é in 2009.

Agus é ag labhairt ag an gCruinniú Bliantúil de Chomhairle Contae Mhaigh Eo, dheimhnigh an Cathaoirleach nua a thiomantas do chur chun cinn an chontae, agus don spéis ar leith atá aige in Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire; d'Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo agus do thodhchaí Champas Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo i gCaisleán an Bharraigh.

Chuir an Príomhfheidhmeannach, an tUas. Peadar Ó hEidhin, fáilte roimh an gceapachán, agus an méid a leanaas á rá aige:

"Lá bródúil é seo don Chomhairleoir Gavin agus dá mhuintir go léir. Táimid ag súil le bheith ag obair leis sa bhliain amach romhainn."Posted: 28/06/2018
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites