Mayo County Council logo

Eolas ar Thairiscintí

eTenders.gov.ie

A sholáthraithe!  Tabhair do d’aire:

As seo amach beidh na tairiscintí ar fad ar fáil ó www.etenders.gov.ie amháin (nasc seachtrach)

Ó 1 Bealtaine 2002 i leith, fogrófar gach tairiscint ar www.etenders.gov.ie. Tiomsaíonn an suíomh idirlín seo na tairiscintí uile a bhaineann leis an earnáil phoiblí, rud a théann chun leasa solóthróirí atá ag lorg deiseanna, agus na n-údarás conarthach a bhíonn ag iarraidh tairiscintí a bhainistiú. Tá an suíomh deartha sa chaoi is go ndéantar tairiscintí a fhógairt ann, soláthraítear cáipéisí a bhaineann leis an tairiscint agus coinnítear tuairisc orthu, agus fógraítear cé atá an tairiscint á mbronnadh orthu.  Foilsítear tairiscintí atá á bhfógairt faoi láthair san OJEC, in irisí trádála, agus sna nuachtáin áitiúla agus náisiúnta, ar an suíomh idirlín seo gach lá.

Is bealach fíoréifeachtach é chun tairiscintí a fhoilsiú a fheileann do sholáthraithe agus don státseirbhís araon. Dearadh an suíomh ar bhealach atá comhsheasmhach, cruinn, agus éasca le húsáid. Cuireadh rannóg chuimsitheach cabhrach leis chun cuidiú le daoine arb é an chéad uair dóibh an suíomh a úsáid. Is taisce lárnach é do na deiseanna ar fad a bhaineann le Rialtas na hÉireann.

  More Mayo County Council and Local Government Websites