Mayo County Council logo

Pleanáil: Forbhreathnú

Blueprints for a new home.

Fógra Tábhachtach

Tabhair faoi deara nach nglactar le leaganacha fótachóipeáilte d’fhoirmeacha iarratais ná de cháipéisí eile mar nach bhfuil siad comhoiriúnach lenár gcuid gléasanna scanta.

Fógra Poiblí

An beartas maidir le Ranníocaíochtaí chun Leasa an Phobail atá riachtanach le haghaidh forbairtí i Maigh Eo, arna glacadh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo 14 Aibreán 2014

Gliogáil anseo chun an cháipéis a léamh

 

Comhairliúchán Poiblí Timpeallachta Trasteorann  - Stáisiún Núicléach Hinkley Point C, An Ríocht Aontaithe 

DHPLG_Hinkley Point C Public Notice (Béarla)

Notice of Transboundary Environmental Public Consultation (Béarla)

Fáilte chuig an Rannóg Pleanála. An dteastaíonn uait...

Do chéad uair ag gabháil don phróiseas pleanála?

Tá roinnt áiseanna treoracha ullmhaithe againn chun cabhrú leat iarratas pleanála a dhéanamh:

Na Rialacháin Pleanála, arna nuashonrú 02/04/2007

Tabhair na míreanna a leanas do d'aire, le do thoil:

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9047204, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites