Mayo County Council logo

Déan Faireachán ar Iarratais

Déan Faireachán - Beta

Cuireann an áis seo ar do chumas duit faireachán a dhéanamh ar aon athruithe a dhéantar ar iarratais a bhfuil spéis agat iontu.  Chun logáil isteach den chéad uair, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a sholáthar mar aon le focal faire de do rogha féin.

Má roghnaíonn tú 'ríomhphost' ina dhiaidh sin, cuirfear ríomhphost chugat aon uair a dhéantar aon athrú suntasach ar an iarratas sin.

Tabhair faoi deara: Is córas úrnua é seo agus bíonn sé á leasú go minic.  Cuir ríomhphost chugainn, le do thoil, mura n-oibríonn sé mar a mbeifeá ag súil leis, chun an fhadhb a chur ar ár súile dúinn.  Seirbhís saor in aisce is ea seo.  Ní thugann Comhairle Contae Mhaigh Eo ráthaíocht go mbeidh aon, nó iomlán, na n-athruithe ar iarratas curtha in iúl trí ríomhphost, agus ní ghlactar le dliteanas i dtaobh aon chliste a bhainfeadh leis an gcóras seo.

 
Please login with your email and password above.
If you are new to this system, enter your email and preferred password to create a new account.


Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites