Mayo County Council logo

Conas an Uirlis Faireacháin ar Iarratais a úsáid

Treoracha

  1. Nuair a úsáideann tú an uirlis den chéad uair, cuir an seoladh ríomhphoist agus pasfhocal is rogha leat isteach sna boscaí agus gliogáil ar ‘Log In’.
  2. Líon isteach Uimhir Thagartha Pleanála (09250 mar shampla) an iarratais is mian leat faireachán a dhéanamh air sa bhosca atá ar thaobh na láimhe clé den chnaipe ‘Add Application to My List’, agus gliogáil ar an gcnaipe sin.
  3. Beidh tú in ann stádas reatha an iarratais a chuir tú ar an liosta a fheiceáil anois.
  4. Gliogáil ar ‘View History’ chun achoimre ghonta a fháil ar stair an iarratais sin.
  5. Chun teachtaireachtaí a fháil ar ríomhphost faoin iarratas, nó chun iad a mhúchadh, is féidir é a shocrú leis na cnaipí raidió ag bun an scáileáin agus gliogáil ar 'Update Email Settings'.
  6. Má tá sé socraithe agat go bhfaighidh tú teachtaireachtaí ríomhphoist i dtaobh iarratais, gheobhaidh tú ríomhphost gach uair a athraíonn stádas an iarratais sin (mar shampla, má iarrtar nó má fhaightear eolas breise, má dhéantar cinneadh, má chuirtear ar aghaidh chuig an mBord Pleanála i gcomhair achomhairc é, srl.) Seoltar teachtaireachtaí ríomhphoist gach maidin chun imeachtaí an lae oibre roimhe sin a chur in iúl.

Tabhair do d’aire: córas úrnua is ea seo atá idir lámha i gcónaí. Mura n-oibríonn sé mar a bheifeá ag súil leis, seol ríomhphost chugainn le cur ar ár súile dúinn céard a bhí cearr leis. Seirbhís saor in aisce is ea an córas seo. Ní thugann Comhairle Contae Mhaigh Eo ráthaíocht go mbeidh aon, nó iomlán, na n-athruithe ar iarratas curtha in iúl trí ríomhphost, agus ní ghlactar le dliteanas i dtaobh aon chliste a bhainfeadh leis an gcóras seo.

  More Mayo County Council and Local Government Websites