Mayo County Council logo

Doiciméid Phleanála Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Dréachtscéim do Ranníocaíocht Fhorlíontach Forbartha (Document)

Tá Dréachtscéim Ranníocaí Forbartha Fhorlíontach ullmhaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi Alt 49 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000. Tá sonraí na ranníocaí sin leagtha amach sa cháipéis seo (Béarla).
Formats Available:


Scéim do Ranníocaíocht Forbartha (Document)

Scéim do Ranníocaíocht Forbartha (Béarla).
Formats Available:


An Beartas um Fhorbairtí Tithíochta a thógáil ar láimh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo (Document)

An beartas um fhorbairtí tithíochta a thógáil ar láimh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo (Béarla).
Formats Available:


Foirm Iarratais um Fhorbairt Tithíochta a thógáil ar láimh ag CCME (Document)

Foirm Iarratais um Fhorbairt Tithíochta a thógáil ar láimh ag CCME
Formats Available:


Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites