Mayo County Council logo

Straitéis Réigiúnach & Treoirlínte

Straitéis Eacnamaíoch agus Treorlínte Pleanála ar glacadh leo (Document)

Straitéis Eacnamaíoch agus Treorlínte Pleanála ar glacadh leo (Béarla).
Formats Available:


Ciorclán PD 10/2001 (Document)

Nótaí ar thosach feidhme I.R. 559 de 2001 agus I.R. 600 de 2001 (Béarla).
Formats Available:


Ciorclán PD 3/2002 (Document)

Ciorclán PD 3/2002 - nótaí ar athbhreithniú ar scálaí na léarscáileanna (féach I.R. 600 de 2001 agus I.R. 70 de 2002 le haghaidh na sonraí) (Béarla).
Formats Available:


Ordú Tosaithe Feidhme (I.R. Uimhir 599 de 2001) (Document)

Ordú Tosaithe Feidhme (I.R. Uimhir 599 de 2001) (Béarla).
Formats Available:


Bainistiú Forbartha (Document)

Treoirlínte d'Údaráis Phleanála (Béarla).
Formats Available:


Pleananna Forbartha - Treoirlínte d'Údaráis Phleanála (Document)

Pleananna Forbartha (Béarla).
Formats Available:


Feisteas Stórála Ola Breosla agus Teach Coirí (Form)

Feisteas Stórála Ola Breosla agus Teach Coirí - Coinníoll de chuid an Údaráis Dóiteáin
Formats Available:


Treoracha maidir le Táillí dlite don Bhord ó 28 Feabhra 2005 i leith (Document)

Treoracha maidir le Táillí dlite don Bhord ó 28 Feabhra 2005 i leith (Béarla).
Formats Available:


Treoirlínte Pleanála: Bainistiú Forbartha (Document)

Treoirlínte Pleanála: Bainistiú Forbartha - Treoirlínte do na hÚdaráis Pleanála, arna fhoilsiú ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (Béarla).
Formats Available:


Treoirlínte Pleanála: Pleananna Forbartha (Document)

Treoirlínte Pleanála: Pleananna Forbartha - Treoirlínte do na hÚdaráis Phleanála; arna fhoilsiú ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Údarás Áitiúil (Béarla).
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites