Mayo County Council logo

Pleanáil: Foirmeacha

Foirm Iarratais Pleanála (Form)

Foirm Iarratais Pleanála Nua (arna nuashonrú Feabhra 2016)
Formats Available:


Fógra Láithreáin (Form)

Teimpléad don Fhógra Láithreáin i bhfoirm PDF agus Word
Formats Available:


Fógra Láithreáin maidir le Faisnéis Bhreise / Pleananna Athbhreithnithe (Form)

Fógra Láithreáin maidir le Faisnéis Bhreise / Pleananna Athbhreithnithe i bhfoirm Word agus PDF.
Formats Available:


Ceadú Clársconsa, Fál nó Scafall ar Bhóithre Poiblí (Form)

Ceadú Clársconsa, Fál nó Scafall ar Bhóithre Poiblí
Formats Available:


Iarratas chun an tréimhse chuí de chead a fhadú (Form)

Alt 42 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú ag Ailt 28 agus 29 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú ), 2010
Formats Available:


Táillí Iarratais ar Chead Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo (Form)

Táillí Iarratais ar Chead Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Formats Available:


Seicliosta Bailíochtaithe Iarratas Pleanála (Form)

Seicliosta Bailíochtaithe Iarratas Pleanála
Formats Available:


Clárú Cairéil (Form)

Foirm Chláraithe Cairéil le heolas breise faoi na Rialacháin a bhaineann le cairéil (Béarla).
Formats Available:


Foirm Chláraithe Cairéil (le treoirlínte) (Form)

Foirm Chláraithe Cairéil le heolas breise ar na rialacháin a bhaineann le cairéil (Béarla).
Formats Available:


Foirm Chláraithe Cairéil (gan treoirlínte) (Form)

Foirm Chláraithe Cairéil leis féin (gan treoirlínte) (Béarla).
Formats Available:


Táillí Leasaithe i gcomhair Achomhairc, Atreorú agus Cúrsaí eile (Form)

Táillí Leasaithe i gcomhair Achomhairc, Atreorú agus Cúrsaí eile (Béarla).
Formats Available:


Foirm Iarratais um Fhorbairt Tithíochta a Thógáil ar Láimh (Form)

Foirm Iarratais um Fhorbairt Tithíochta a Thógáil ar Láimh
Formats Available:


Torthaí an Phoill Tástála agus na dTrialacha Síothlaithe (Form)

Torthaí an Phoill Tástála agus na dTrialacha Síothlaithe
Formats Available:


An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9064008, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites