Mayo County Council logo

Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014


(Pleanáil)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo i mbun athbhreithnithe ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014, agus ag ullmhú Plean nua Forbartha Contae don tréimhse 2014-2020. Leagtar amach sa phlean forbartha frámaíocht i dtaobh cheartphleanáil agus fhorbairt inbhuanaithe an Chontae. Tá idir trí agus ceithre chéim i gceist leis an bpróiseas – réamhdhréacht, dréacht, leasuithe (uaireanta) agus glacadh – agus tógann sé suas le dhá bhliain an próiseas a chur i gcrích. Is gné tábhachtach den phróiseas pleanála seo é comhairliúchán poiblí. Tá an Chomhairle ag an gcéim réamhdhréachta faoi láthair, agus tá aighneachtaí scríofa á lorg acu. Tionóladh cruinnithe poiblí réamhdhréachta in oifigí na Comhairle Contae i mBéal an Átha, Cathair na Mart agus i gCaisleán an Bharraigh idir 1 Bealtaine agus 3 Bealtaine 2012. Tá cóip den chur i láthair le híoslódáil ón nasc thíos.

Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014-read the full story.

Posted: 14/06/2012

Beidh Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018, ar taispeáint go dtí an Máirt, 29 Eanáir 2013


(Pleanáil)
De bhun fhorálacha Alt 20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arnú leasú, fógraíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo leis seo go bhfuil sé de rún aici Plean Ceantair Áitiúil a ullmhú do Chlár Chlainne Mhuiris. Tá Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Chlár Chlainne Mhuiris curtha i dtoll a chéile dá réir sin sin.

Beidh Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018, ar taispeáint go dtí an Máirt, 29 Eanáir 2013-read the full story.

Posted: 05/02/2013

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

  More Mayo County Council and Local Government Websites