Mayo County Council logo

Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo i mbun athbhreithnithe ar Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014, agus ag ullmhú Plean nua Forbartha Contae don tréimhse 2014-2020. Leagtar amach sa phlean forbartha frámaíocht i dtaobh cheartphleanáil agus fhorbairt inbhuanaithe an Chontae. Tá idir trí agus ceithre chéim i gceist leis an bpróiseas – réamhdhréacht, dréacht, leasuithe (uaireanta) agus glacadh – agus tógann sé suas le dhá bhliain an próiseas a chur i gcrích. Is gné tábhachtach den phróiseas pleanála seo é comhairliúchán poiblí. Tá an Chomhairle ag an gcéim réamhdhréachta faoi láthair, agus tá aighneachtaí scríofa á lorg acu. Tionóladh cruinnithe poiblí réamhdhréachta in oifigí na Comhairle Contae i mBéal an Átha, Cathair na Mart agus i gCaisleán an Bharraigh idir 1 Bealtaine agus 3 Bealtaine 2012. Tá cóip den chur i láthair le híoslódáil ón nasc thíos.Posted: 14/06/2012
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

  More Mayo County Council and Local Government Websites