Mayo County Council logo

Beidh Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018, ar taispeáint go dtí an Máirt, 29 Eanáir 2013

Beidh Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018, ar taispeáint go dtí an Máirt, 29 Eanáir 2013

 

Comhairle Contae Mhaigh Eo

 

Plean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018

 

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010

agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2011

 

De bhun fhorálacha Alt 20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arnú leasú, fógraíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo leis seo go bhfuil sé de rún aici Plean Ceantair Áitiúil a ullmhú do Chlár Chlainne Mhuiris. Tá Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Chlár Chlainne Mhuiris curtha i dtoll a chéile dá réir sin sin.

 

I gcomhréir leis na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta), 2004-2011, tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo nach mbeidh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de dhíth le haghaidh an Dréachtphlean Ceantair Áitiúil.  Ina theannta sin, tá Scagadh Measúnachta Iomchuí á dhéanamh de réir Chuid XAB de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010 chomh maith le Measúnacht Straitéiseach Riosca i gCás Tuilte, mar a mholtar sa treoircháipéis “An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i gCás Tuilte: Treoirlínte d’Údaráis Phleanála”.

 

Tá cóip de Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018, cóip de Thoradh agus Tuairisc Scagtha na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta, Tuairisc an Scagtha Measúnachta Iomchuí, agus an Mheasúnacht Straitéiseach Riosca i gCás Tuilte, ar fáil le scrúdú le linn gnáthuaireanta oscailte ón Luan go hAoine (cé is moite de laethanta saoire poiblí) sa tréimhse a leanas:

 

ón Déardaoin, 6 Nollaig 2012 go dtí an Mháirt, 29 Eanáir 2013 (san áireamh)

 

sna hionaid a leanas:

  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifig Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris, Bóthar Chill Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris.
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Rannóg Pleanála, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh.
  • Leabharlann Chlár Chlainne Mhuiris, Clár Chlainne Mhuiris.

Tá an Dréachtphlean Ceantair Áitiúil, Toradh agus Tuairisc na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta, Tuairisc an Scagtha Measúnachta Iomchuí agus an Mheasúnacht Straitéiseach Riosca i gCás Tuilte ar fáil le híoslódáil freisin ó shuíomh idirlín Chomhairle Contae Mhaigh Eo www.mayococo.ie.

Tógfar aighneachtaí nó moltaí a dhéanfar laistigh den tréimhse thuasluaite i dtaobh Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018 agus na cáipéisí a bhaineann leis, san áireamh agus an Plean Ceantair Áitiúil á bheartú. Tá sé de cheart ag páistí agus ag grúpaí nó cumainn a fheidhmíonn thar ceann páistí, aighneachtaí nó moltaí a dhéanamh agus tógfar aon aighneachtaí nó moltaí a fhaightear san áireamh agus an plean ceantair áitiúil á bheartú.

Ní mór aighneachtaí nó moltaí a leagan isteach i bhfoirm scríofa, agus “Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018” a bheith marcáilte go sonrach air, agus iad a sheoladh chuig:

‘Dette Cunningham, Pleanálaí Sinsearach Feidhmiúcháin, An Rannóg um Pleanáil Chun Cinn, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co.  Mhaigh Eo, nó iad a chur tríd an ríomhphost chuig forwardplanning@mayococo.ie.

Is é 5pm ar an Máirt, 29 Eanáir 2013 an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí agus tuairimí.Posted: 05/02/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

  More Mayo County Council and Local Government Websites