Mayo County Council logo

Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020


(Pleanáil)
De réir Alt 12 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010, tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo fógra leis seo go bhfuil Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014 - 2020 forbartha aici.

Beidh cóip de Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014 – 2020, agus an Tuairisc Timpeallachta, Tuairisc Tionchair Nádúrtha agus Tuairisc um Measúnacht Straitéiseach Riosca i gCás Tuilte a ghabhann leis an dréachtphlean ar fáil le scrúdú ag an bpobal ón Déardaoin, 14 Márta 2013 go dtí an Aoine, 24 Bealtaine, 2013, ag na hionaid a leanas le linn gnáthuaireanta oscailte:


Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020-read the full story.

Posted: 15/03/2013

  More Mayo County Council and Local Government Websites