Mayo County Council logo

Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020


(Pleanáil)
De réir Alt 12 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010, tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo fógra leis seo go bhfuil Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014 - 2020 forbartha aici.

Beidh cóip de Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014 – 2020, agus an Tuairisc Timpeallachta, Tuairisc Tionchair Nádúrtha agus Tuairisc um Measúnacht Straitéiseach Riosca i gCás Tuilte a ghabhann leis an dréachtphlean ar fáil le scrúdú ag an bpobal ón Déardaoin, 14 Márta 2013 go dtí an Aoine, 24 Bealtaine, 2013, ag na hionaid a leanas le linn gnáthuaireanta oscailte:


Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020-read the full story.

Posted: 15/03/2013

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites