Mayo County Council logo

Leasuithe agus athruithe ábhartha molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020


(Pleanáil)
Tá moltaí i dtaobh leasuithe agus athruithe ábhartha do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020 ullmhaithe anois. Tá na leasuithe agus na hathruithe molta don Dréachtphlean ar taispeáint don phobal faoi láthair, agus beidh siad ann go dtí 13 Feabhra 2014.

Leasuithe agus athruithe ábhartha molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020-read the full story.

Posted: 27/01/2014

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites