Mayo County Council logo

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020 (lena n-áirítear Leasuithe Uimh. 1 & 2)

Baineann Leasú Uimh. 2 do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo le hImleabhar 1 den phlean amháin. Fágtar Imleabhair 2,3 & 4 mar a bhí. (Béarla).

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020 (lena n-áirítear Leasú Uimh. 1)

Ní raibh aon tionchar ag Leasú Uimh. 2 do Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo ar na cáipéisí a leanas.

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020: Cáipéisí Tacaíochta

Seo a leanas liosta na gcáipéisí tacaíochta uile a bhaineann le Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020 (i mBéarla amháin).

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2014-2020: Tuarascálacha Comhshaoil

Seo a leanas na Tuarascálacha Comhshaoil a bhaineann leis an bPlean (i mBéarla amháin):

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites