Mayo County Council logo

Pleananna Forbartha & Pleananna Ceantair Áitiúil

Pleananna Contae agus Pleananna Ceantair Áitiúil

An Rannóg um Pleanáil Chun Cinn

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : forwardplanning@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9:00 r.n. - 1:00 i.n. agus 2:00 i.n. - 5:00 i.n.

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites