Mayo County Council logo

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2008-2014:

     

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo (lena n-áirítear Leasú Uimh. 1 a rinneadh ar 11 Samhain 2009 agus Leasú Uimh. 2 a rinneadh ar 17 Deireadh Fómhair 2011)

Treoir ón Aire maidir le Pleanáil & Forbairt (Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo), 2009 (Document)

Treoir ón Aire maidir le Pleanáil & Forbairt (Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo), 2009 (a sháraíonn Alt 31 den Treoir ón Aire, 2008) (Béarla).
Formats Available:


Treoir ón Aire maidir le Pleanáil & Forbairt (Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2008-2014), 2009 - Léarscáil Nua 5: Cineálacha Ceantar Tuaithe (Document)

Treoir ón Aire maidir le Pleanáil & Forbairt (Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo 2008-2014), 2009 - Léarscáil Nua 5: Cineálacha Ceantar Tuaithe (Béarla)
Formats Available:


Innéacs Doiciméad (Document)

Innéacs na nDoiciméad i bPlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


1. Achoimre Fheidhmeach

Achoimre Fheidhmeach, le leasuithe Uimh. 1 agus Uimh. 2 san áireamh (Béarla).

2. An Príomhphlean (Ráiteas Scríofa)

An príomhphlean, le Leasú Uimh. 1 a rinneadh ar 11 Samhain 2009 agus Leasú Uimh. 2 a rinneadh ar 17 Deireadh Fómhair 2011 san áireamh (Béarla).

3. Straitéis Tithíochta Mhaigh Eo, 2008 (Document)

Straitéis Tithíochta Mhaigh Eo, 2008 (Béarla).
Formats Available:


4. Straitéis Miondíola Chontae Mhaigh Eo (Document)

Straitéis Miondíola Chontae Mhaigh Eo (Béarla).
Formats Available:


5. Straitéis Fuinnimh Ghaoithe Mhaigh Eo, 2008 (Document)

An Straitéis um Fhuinneamh Gaoithe i Maigh Eo, 2008 (Béarla).
Formats Available:


6. Measúnú Tírdhreacha Chontae Mhaigh Eo, 2008 (Document)

Measúnú Tírdhreacha Chontae Mhaigh Eo, 2008 (Béarla).
Formats Available:


7. Clár na Struchtúr faoi Chosaint i gContae Mhaigh Eo, 2008 (Document)

Liosta na struchtúr i Maigh Eo atá ar Chlár na Struchtúr faoi Chosaint, 2008 (Béarla).
Formats Available:


8. Treoirlínte um Dhearadh Tithe Tuaithe i gContae Mhaigh Eo, 2008 (Document)

Treoirlínte um Dhearadh Tithe Tuaithe i gContae Mhaigh Eo, 2008 (Béarla).
Formats Available:


9(i). Ráiteas faoin Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de chuid Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Document)

Ráiteas faoin Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de chuid Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Béarla).
Formats Available:


9(ii). Achoimre Neamhtheicniúil ar an Tuairisc Timpeallachta, 2008 (Document)

Achoimre Neamhtheicniúil ar an Tuairisc Timpeallachta, 2008 (Béarla).
Formats Available:


9(iii). Tuairisc Timpeallachta ar an Measúnú Straitéiseach Timpeallachta de chuid Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Document)

Tuairisc Timpeallachta ar an Measúnú Straitéiseach Timpeallachta de chuid Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 (Béarla).
Formats Available:


Aguisín XII. Léarscáileanna Ceangailte i bhfoirm A3 (Leasú Uimh. 1 a rinneadh ar 11 Samhain 2009 san áireamh) (Document)

Aguisín XII. Léarscáileanna Ceangailte i bhfoirm A3 (Leasú Uimh. 1 a rinneadh ar 11 Samhain 2009 san áireamh) (Béarla).
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites